Relacja z kongresu

Rośnie znaczenie SGLT-2 i GLP-1 w leczeniu cukrzycy typu 2

dr n. med. Bogumił Wolnik

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr n. med. Bogumił Wolnik, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

  • Przełomowe rezultaty badań klinicznych u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową oraz w prewencji pierwotnej
  • Wyniki badań porównawczych linagliptyny i glimepirydu

W połowie roku w San Francisco odbył się 79 kongres Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. (ADA) Uczestniczyło w nim ponad 15 tys. delegatów ze 115 krajów, w tym także kilkudziesięcioosobowa delegacja z Polski. Każdego roku zjazdy ADA cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ tutaj często po raz pierwszy prezentowane są wyniki dużych badań klinicznych, które zmieniają diabetologię i mają zasadniczy wpływ na zalecenia terapeutyczne w cukrzycy na całym świecie, także w Polsce.

Od kilku lat zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie na kongresach diabetologicznych dużo miejsca poświęca się wynikom badań (Cardiovascular Outcome Trials – CVOT) bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego nowych leków mających zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2 (DMT2). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się sesje poświęcone zastosowaniu inhibitorów SGLT-2 – flozyn.

Ta stosunkowo nowa grupa leków z nowatorskim mechanizmem działania polegającym na prowokowaniu glukozurii doczekała się przełomowych rezultatów badań klinicznych przeprowadzonych u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Leki te, dodane do aktualnej terapii przeciwhiperglikemicznej, istotnie redukują ryzyko kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak udar mózgu lub zawał serca, oraz zmniejszają ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Po publikacjach wyników badań EmpaRegOutcome z empagliflozyną oraz CANVAS z kanagliflozyną przyszedł czas na kolejne i największe do tej pory badanie z inhibitorem SGLT-2 – projekt Declare-TIMI58 z zastosowaniem dapagliflozyny. W badaniu DECLARE, które trwało ponad 4 lata, uczestniczyło ponad 17 tys. chorych, a co najważniejsze – 10 tys. chorych włączonych do tego badania to były osoby z czynnikami ryzyka, ale bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej. To bardzo istotne, ponieważ nasza dotychczasowa wiedza o zastosowaniu inhibitorów SGLT-2 u chorych z cukrzycą dotyczyła przede wszystkim podgrupy chorych z rozpoznaną makroangiopatią i nie można na podstawie wyników dotychczas opublikowanych badań bezpośrednio wnioskować na temat potencjalnych korzyści sercowo-naczyniowych u chorych pierwotnej prewencji, czyli bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej.

Pierwsza odsłona badania DECLARE miała miejsce w czasie zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) w listopadzie 2018 r. w Chicago. Wykazano, że zastosowanie dapagliflozyny zmniejsza ryzyko rozwoju i hospitalizacji z powodu niewydoln...

Do góry