Unikamy powikłań

Grypa u chorych na cukrzycę

dr n. med. Agata Dutkowska

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Agata Dutkowska, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, UM w Łodzi, USK Nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

  • Dlaczego pacjenci chorujący na cukrzycę mają większą skłonność do infekcji wirusowych i cięższego przebiegu grypy?
  • Wskazania i przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie u chorych diabetologicznie
  • Opcje terapeutyczne w grupie osób z wysokim ryzykiem powikłań grypy

Grypa wyróżnia się spośród innych chorób wirusowych układu oddechowego ze względu na istniejące ryzyko rozwoju ciężkich powikłań. Pacjenci chorujący na cukrzycę mają większą skłonność do infekcji wirusowych i charakteryzuje ich cięższy przebieg grypy. Zarówno chorzy na cukrzycę typu 1, jak i 2, nawet jeśli są dobrze kontrolowani, znajdują się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju powikłań grypy, co może prowadzić do hospitalizacji, a czasem nawet śmierci. Innym problemem jest wzrost stężenia glukozy w przebiegu infekcji, co prowadzi do dekompensacji współistniejącej cukrzycy.

Nie tylko typowe objawy

Według danych organizacji Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w populacji amerykańskiej od 2017 do 2018 r. na grypę zachorowało 48,8 mln osób; 959 tys. z nich wymagało hospitalizacji, a aż 79 400 osób zmarło1.

Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) od początku sezonu do 22 stycznia 2018 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 2 149 433 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało 2470 osób. Dane europejskie (ECDC – European Center for Disease Control and Prevention) wskazują na 6 tys. zgonów w Polsce we wspomnianym okresie.

Epidemie grypy pojawiają się sezonowo. W regionach o klimacie umiarkowanym na półkuli północnej trwają od listopada do marca, natomiast na półkuli południowej od maja do września.

Objawy grypy obejmują:

• gorączkę

• kaszel

• ból gardła

• katar lub zatkany nos

• uogólnione bóle mięśniowe całego ciała

• bóle głowy

• dreszcze

• zmęczenie.


Część osób może mieć wymioty i biegunkę. Należy pamiętać, że niektórzy pacjenci, zwłaszcza starsi, mogą być zakażeni grypą i mieć objawy oddechowe bez gorączki.

Cukrzyca – przyczyna wielu powikłań

Cukrzyca jest jedną z najszybciej rozwijających się chorób przewlekłych na świecie, przy czym przewiduje się, że odsetek dorosłych chorych na cukrzycę wzrośnie z 9 do 10% do roku 20402. Cechuje się przewlekłą hiperglikemią i dzieli się na dwa główne typy. Cukrzyca typu 1 stanowi około 10% wszystkich przypadków i jest najczęściej spowodowana stanem autoimmunologicznym wpływającym na wytwarzanie insuliny. Natomiast cukrzyca typu 2 odpowiada za około 85-90% przypadków i charakteryzuje się opornością na insulinę oraz upośledzeniem jej wydzielania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ cukrzycy na zakażenie

Współistnienie cukrzycy osłabia układ odpornościowy. Potwierdza to wiele badań, w których obserwowano immunosupresyjne skutki hiperglikemii u pacjentów z zakażeniem dróg oddechowych4-7. [...]

Trzykrotnie częściej hospitalizowani

Większość osób, które zachorują na grypę, wyzdrowieje w ciągu kilku dni do dwóch tygodni od początku objawów. U pewnych osób, szczególnie [...]

Kontrola cukrzycy w grypie

Grypa może spowodować u cukrzyków zarówno stany hiper-, jak i hipoglikemii. W trakcie trwania infekcji należy zalecić monitorowanie stężenia glukozy u [...]

Szczepienia przeciw grypie

Grypie i jej powikłaniom można skutecznie zapobiec. Coroczne szczepienia profilaktyczne przeciw grypie są szczególnie istotne w grupie cukrzyków ze względu na [...]

Przeciwwskazania do szczepienia na grypę

Istnieje niewiele przeciwwskazań do szczepienia na grypę. Według CDC nie należy szczepić dzieci

Leczenie grypy w cukrzycy

CDC zaleca szybkie leczenie osób z zakażeniem grypą lub podejrzeniem zakażenia grypą, które są w grupie wysokiego ryzyka powikłań grypy, takich [...]

Do góry