Relacja z kongresu

Co nowego w leczeniu zaburzeń lipidowych

prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, e-mail: marlena.broncel@umed.lodz.pl

  • W jakiej grupie pacjentów należy rozważyć obniżenie stężenia cholesterolu
  • Kiedy należy rozważyć włączenie ezetymibu i inhibitora PCSK9 do terapii statynami
  • Jak bardzo w diagnostyce sercowo-naczyniowej pomocne jest obrazowanie tętnic
  • Przedstawiamy nowe możliwości leczenia hipertriglicerydemii

We wrześniu 2019 r. w Paryżu odbył się kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), podczas którego zostały ogłoszone nowe wytyczne odnośnie do leczenia zaburzeń lipidowych. Jest to wspólne stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS) dotyczące leczenia dyslipidemii.

Z punktu widzenia klinicznego i coraz silniejszych związków kardiologii z diabetologią pojawiło się kilka ważnych nowości, które można odnieść do naszych pacjentów. Dla potrzeb praktyki lekarskiej podzieliłam je na sześć części.

Docelowe stężenia LDL, (nie-HDL), apo B w zależności od grupy ryzyka sercowo-naczyniowego

Jednym z podstawowych kroków w leczeniu zaburzeń lipidowych jest wyznaczanie docelowej wartości stężenia cholesterolu LDL (low density lipoprotein), do której powinno się dążyć w czasie leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego. U chorych z grupy bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (s-n) zalecaną wartością docelową cholesterolu LDL jest jego obniżenie o 50% w stosunku do wyjściowej i osiągnięcie docelowej wartości LDL <55 mg/dl (<1,4 mmol/l). W tym miejscu należy zauważyć wyodrębnienie w nowym dokumencie grupy pacjentów, u których można rozważyć obniżenie stężenia cholesterolu LDL <40 mg/dl (<1,0 mmol/l). Do tej populacji należą osoby z chorobą sercowo-naczyniową, u których wystąpiło drugie, niekoniecznie tego samego rodzaju, zdarzenie s-n na podłożu miażdżycy w ostatnich dwóch latach, w czasie przyjmowania maksymalnej tolerowanej dawki statyny.

Ustanowienie tak niskich docelowych wartości LDL wynika z analizy 4 badań: meataanalizy CTT, IMPROVE-IT, FOURIER i ODYSSEY OUTCOMES.

W metaanalizie CTT wykazano, że intensywna terapia statyną w porównaniu z dawkami standardowymi prowadzi nie tylko do istotnie niższego stężenia LDL (50 mg/dl; 1,32 mmol/l vs. 66 mg/dl; 1,71 mmol/l), ale również do większej redukcji ryzyka zawału serca, zgonów sercowo-naczyniowych, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych.

Z kolei IMPROVE-IT było pierwszym badaniem, w którym dołączenie leku niestatynowego – ezetymibu nie tylko obniżyło LDL (średnia redukcja do poziomu 54 mg/dl; 1,40 mmol/l), ale również przełożyło się na redukcję zgonów s-n, zawałów serca, udarów, niestabilnej dławicy i zabiegów rewaskularyzacyjnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Docelowe stężenia LDL, (nie-HDL), apo B w zależności od grupy ryzyka sercowo-naczyniowego

Jednym z podstawowych kroków w leczeniu zaburzeń lipidowych jest wyznaczanie docelowej wartości stężenia cholesterolu LDL (low density lipoprotein), do której powinno [...]

Obrazowania naczyń wieńcowych (TK bez kontrastu), tętnic szyjnych (USG Doppler) u pacjenta bezobjawowego niskiego i umiarkowanego ryzyka s-n

Nowością, która znalazła się w omawianych wytycznych, jest ocena obrazowa w kierunku choroby sercowo-naczyniowej spowodowanej miażdżycą. Zalecane jest rozważenie wykonania USG [...]

Oznaczenia stężenia Lp(a), apo B

Lipoproteina (a) to aterogenna mała lipoproteina, w skład której wchodzą: apolipoproteina B-100 (apo B-100) oraz duża glikoproteina apoliporoteina (a) [apo(a)]. Budowa [...]

Leczenie hipertriglicerydemii

W leczeniu umiarkowanej hipertriglicerydemii znalazł miejsce nowy preparat kwasu omega-3: EPA – kwas eikozopentaenowy, który w klasie zaleceń wyprzedził fibraty. U [...]

Do góry