Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Badania insuliny i proinsuliny w komórkach trzustki oraz w surowicy krwi przydatne w różnicowaniu podtypów cukrzycy typu 1

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Badacze z Uniwersytetu Exeter w Wielkiej Brytanii twierdzą, że dzieci, które zachorowały na cukrzycę typu 1 (DMT1 – diabetes mellitus type 1) przed 7 r.ż., prezentują inny typ cukrzycy (DM – diabetes mellitus) niż te, u których chorobę rozpoznano w wieku lat 13 i później.

Zespół naukowców zbadał 130 próbek pobranych z trzustek chorych dzieci w ciągu 2 lat od początku choroby. Podzielił je następnie na 3 podgrupy: próbki od dzieci, które zachorowały przed 7 r.ż., w wieku 7-12 lat oraz w wieku 13 lat i więcej. Próbki trzustek poddano analizie immunohistologicznej oceniającej dystrybucję w wyspach trzustkowych insuliny i proinsuliny, która jest prekursorem insuliny. Sposób dystrybucji obu postaci hormonu korelował z obrazem zapalenia w wyspach trzustkowych w poszczególnych grupach pacjentów. W grupie żyjących chorych z dłuższym czasem trwania cukrzycy, dobranych odpowiednio pod kątem wieku wystąpienia choroby, oceniano stosunek proinsuliny do peptydu C w surowicy.

Do góry