Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Czas karmienia piersią a długoterminowe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 u kobiet z wywiadem cukrzycy ciążowej

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cukrzycę ciążową, diagnozowaną na podstawie innych kryteriów niż obowiązujące dla ogółu populacji, stwierdza się w przybliżeniu u 1 na 20 kobiet ciężarnych. Kobiety z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej są obarczone wystąpieniem DM w przyszłości. Ryzyko to maleje jednak, jeżeli po urodzeniu dziecka rozpoczynają karmienie piersią.

Naukowcy z Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) twierdzą, że istnieje bezpośredni związek między karmieniem piersią a obniżeniem ryzyka cukrzycy typu 2 (DMT2 – diabetes mellitus type 2). W swoim b...

Do góry