Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Nowa sztuczna trzustka z użyciem dwóch hormonów: insuliny i pramlintydu w leczeniu cukrzycy typu 1

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Naukowcy z McGill University’s Faculty of Medicine w Kanadzie zastosowali w leczeniu DMT1 sztuczną trzustkę (automatyczny system podaży insuliny działający w układzie zamkniętej pętli) z użyciem dwóch hormonów: insuliny i pramlintydu. Dwuhormonalna pompa podawała pramlintyd w systemie baza-bolus, z użyciem innowacyjnego algorytmu, w stałej proporcji z insuliną.

Wyniki obserwacji wskazywały na poprawę wyrównania glikemii w ciągu dnia w porównaniu ze sztuczną trzustką wykorzystującą tylko insulinę.

Do góry