Opis przypadku

Rozpoznanie typu cukrzycy bywa wyzwaniem klinicznym

lek. Olga Różańska
dr hab. n. med. Aleksandra Uruska
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Olga Różańska

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Szpital im. Franciszka Raszei

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

e-mail: olgalehman@wp.pl

  •  W artykule opisano rodzinę pacjentów, w której pojawiają się cechy zarówno cukrzycy uwarunkowanej procesem autoimmunologicznym, jak i typu MODY

Wprowadzenie

Na całym świecie co roku obserwuje się wzrost zachorowań na cukrzycę. U większości chorych diagnostyka nie pozostawia wątpliwości, bywają jednak takie przypadki kliniczne, które są szczególnym wyzwaniem diagnostycznym dla lekarza diabetologa. Do takich przypadków klinicznych zaliczamy sytuacje, w których od wielu lat w rodzinie przewija się problem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, jednak do tej pory nie ustalono w nich żadnego konkretnego rozpoznania.

Cukrzyca typu MODY (MODY – maturity onset diabetes in the young) jest najczęściej występującą cukrzycą monogenową. Cukrzyce monogenowe spowodowane są mutacjami w obrębie tylko 1 genu i dotyczą 1-2% populacji chorych na cukrzycę1. Zdecydowana większość przypadków jest wynikiem mutacji genów regulujących funkcje komórek β trzustki, co skutkuje nieprawidłowościami w wydzielaniu insuliny. Mutacja najczęściej jest dziedziczona autosomalnie dominująco (występuje w każdym pokoleniu)2 bądź recesywnie (u rodzeństwa, ale rzadko u krewnych). Może też zdarzyć się tak, że cukrzyca monogenowa rozwija się spontanicznie po raz pierwszy w danej rodzinie. Świadczy to o pojawieniu się nowej mutacji genu. Niestety, wiele przypadków pacjentów chorujących na ten rodzaj cukrzycy wciąż jest błędnie klasyfikowanych jako cukrzyca typu 1 lub cukrzyca typu 23.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Do Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii skierowano 2 pacjentów, ojca (56 lat) i syna (20 lat, najstarszy z 3 rodzeństwa), [...]

Podsumowanie

Wraz z postępem genetyki klinicznej rośnie nasza wiedza i świadomość dotycząca dziedzicznych uwarunkowań cukrzycy. Trafne zdiagnozowanie pacjenta jest bardzo ważne, ponieważ [...]

Do góry