Insulinoterapia

Ryzodeg® – pierwszy dwuanalogowy preparat insulinowy nowej generacji w pełni zaspokajający potrzeby pacjentów chorych na cukrzycę

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

e-mail: grzegorz.dzida@umlub.pl

Insulina złożona degludec/insulina aspart (IDegAsp, Ryzodeg®) jest obecnie jedynym na rynku rozpuszczalnym dwuanalogowym preparatem, który w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na insulinę bazalną i doposiłkową w jednym wstrzyknięciu. Unikalną właściwością IDegAsp jest to, że poszczególne komponenty preparatu zachowują w pełni swoje właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne w roztworze, zarówno przed wstrzyknięciem, jak i po podaniu podskórnym. Preparat dostępny jest we wkładzie do wstrzykiwacza wielokrotnego użytku jak i w fabrycznie napełnionym jednorazowym wstrzykiwaczu. Przeprowadzone badania kliniczne potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, a także w wielu przypadkach wykazały wyższość IDegAsp nad innymi dostępnymi preparatami insulinowymi, zarówno w przypadku cukrzycy typu 1 jak i typu 2.

Wprowadzenie

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących na świecie chorób przewlekłych i cywilizacyjnych, generuje ogromne koszty leczenia i opieki zdrowotnej. Według International Diabetes Federation (IDF) w 2019 r. liczba osób dorosłych (20-79 lat) chorych na cukrzycę wynosiła 463 mln (59 mln w Europie), a związane z nią koszty oceniano na 760 mld dol. (161 mld dol. w Europie). Szacuje się, że do roku 2045 ta liczba wzrośnie o 51%, osiągając 700 mln (o 15% w Europie, osiągając 68 mln), a koszty opieki zdrowotnej wzrosną do 845 mld dol. (161 mld dol. w Europie). Ograniczenie zapadalności na cukrzycę dzięki edukacji pacjentów i redukcji czynników ryzyka, jak również dostęp do nowoczesnych terapii zmniejszających powikłania cukrzycowe są kluczowe z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego.

Mimo dostępności na rynku wielu nowych leków doustnych i iniekcyjnych, w tym preparatów insulinowych, leczenie cukrzycy wciąż stanowi wyzwanie, a jej powikłania utrzymują się w czołówce głównych przyczyn zgonów na świecie. Skuteczne, bezpieczne, a także wygodne i w pełni akceptowane przez pacjenta preparaty insulinowe nadal pozostają niezaspokojoną potrzebą medyczną.

Insulina degludec/insulina aspart (IDegAsp, nazwa handlowa Ryzodeg®) jest pierwszym i jedynym rozpuszczalnym dwuanalogowym preparatem insulinowym zapewniającym w jednym wstrzyknięciu długie i stabilne działanie insuliny bazowej połączone z szybkim wchłanianiem i działaniem insuliny bolusowej. W niniejszym opracowaniu przedyskutowano właściwości farmakologiczne preparatu IDegAsp w kontekście jego skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę.

Ograniczenia dostępnych preparatów insulinowych w leczeniu cukrzycy

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ograniczenia dostępnych preparatów insulinowych w leczeniu cukrzycy

Leczenie pacjentów chorych na cukrzycę przebiega odmiennie w zależności od jej typu. Pacjenci z cukrzycą typu 1 (DMT1 – diabetes mellitus type [...]

Insulina degludec/insulina aspart (IDegAsp, Ryzodeg) – preparat insulinowy nowej generacji

Pierwszym i jedynym dostępnym dwuanalogowym preparatem insulinowym, który zapewnia długotrwałe i stabilne działanie insuliny bazowej połączone z szybkim wchłanianiem i działaniem [...]

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania IDegAsp

Przeprowadzono wiele badań klinicznych II i III fazy, które potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo stosowania IDegAsp u pacjentów z DMT1 i DMT2 [...]

Podsumowanie

IDegAsp jest obecnie jedynym na rynku rozpuszczalnym dwuanalogowym preparatem insulinowym zaprojektowanym z myślą o zaspokojeniu zapotrzebowania na insulinę bazalną i doposiłkową [...]

Do góry