Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 2 – historia naturalna choroby

lek. Klaudia Czarnik
dr n. med. Marcin Kosiński
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

e-mail: katarzyna.cypryk@umed.lodz.pl

  • Cukrzyca typu 2 jako najczęściej obserwowana postać cukrzycy – choroby o złożonej patogenezie, obejmującej czynniki genetyczne oraz środowiskowe
  • Charakterystyka zaburzeń leżących u podstaw rozwoju cukrzycy typu 2: dysfunkcji komórek β trzustki i insulinooporności
  • Naturalny przebieg cukrzycy typu 2 – czynnik wymuszający dostosowywanie terapii do zmieniającego się obrazu klinicznego choroby

Wprowadzenie

Mianem cukrzycy określa się heterogenną grupę chorób o zróżnicowanej etiologii, charakteryzujących się występowaniem przewlekłej hiperglikemii prowadzącej do rozwoju licznych powikłań1,2. Szacuje się, że w 2019 r. na całym świecie na cukrzycę chorowały 463 mln osób, z czego 90% przypadków stanowiła cukrzyca typu 23,4. Około połowy pacjentów nie było świadomych swojej choroby. W krajach wysoko rozwiniętych cukrzyca stanowi najczęstszą przyczynę rozwoju przewlekłej choroby nerek oraz ślepoty5. Każdego roku ok. 2,4 mln pacjentów umiera z powodu powikłań przewlekłej hiperglikemii3.

Pojawienie się cukrzycy typu 2 jest uwarunkowane współwystępowaniem czynników genetycznych i środowiskowych. Toczące się analizy genomów pozwoliły na identyfikację ponad 400 różnych genów, alleli, sekwencji i zmienności kodu genetycznego biorących udział w rozwoju choroby6. Ich rola jest jednak niewielka – szacuje się, że składają się one na maksymalnie 15-20% całkowitego ryzyka wystąpienia choroby6,7. Dlatego uważa się, że największą rolę w patogenezie cukrzycy typu 2 odgrywają czynniki środowiskowe, takie jak: wiek, otyłość, siedzący tryb życia, nieprawidłowa dieta, współwystępowanie nadciśnienia tętniczego, cukrzyca ciążowa w wywiadzie, a także styl życia wyniesiony z domu, programowanie wewnątrzmaciczne czy programowanie metaboliczne na wczesnym etapie życia prowadzące do powstawania zmian epigenetycznych4,6,8.

Cukrzycę typu 2 charakteryzuje równoczesne występowanie dysfunkcji komórek β trzustki oraz insulinooporności9,10. Niejednorodny obraz kliniczny wynika z odmiennych relacji między tymi zaburzeniami2,4. Historia naturalna choroby pacjentów, u których pierwotnie wystąpiła dysfunkcja komórek β, jest odmienna od historii chorych, u których wcześniej rozwinęła się nasilona insulinooporność1. Wszystkie przypadki cukrzycy typu 2 łączy jednak przewlekła hiperglikemia bez tendencji do rozwoju ketozy4.

Dysfunkcja komórek β trzustki

Głównym sygnałem pobudzającym komórki β trzustki do wydzielania insuliny jest wzrost stężenia glukozy krążącej we krwi11. Podobną – choć słabszą – odpowiedź obserwuje się w warunkach pobudzenia układu przywspółczulnego, w przypadku zwiększonego st...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Insulinooporność

Termin „insulinooporność” oznacza zmniejszoną wrażliwość lub reaktywność tkanek obwodowych na działanie insuliny4,16,17. Uważa się, że spadek wrażliwości tkanek na insulinę jest [...]

Otyłość a cukrzyca typu 2

Otyłość jest krytycznym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2. Razem z insulinoopornością, hiperglikemią, hiperlipidemią oraz nadciśnieniem tętniczym tworzy zespół metaboliczny, który silnie [...]

Rola osi leptyna-podwzgórze-przysadka-nadnercza

W ostatnich badaniach podkreśla się rolę osi leptyna-podwzgórze-przysadka-nadnercza w rozwoju insulinooporności oraz defektu komórek β trzustki. Spadek stężenia leptyny wywołany głodzeniem [...]

Efekt inkretynowy w cukrzycy typu 2

Doustne podanie glukozy wiąże się ze znacznie większą sekrecją insuliny niż podanie takiej samej ilości glukozy dożylnie31,32. Zjawisko to, nazywane efektem [...]

Obraz kliniczny

Biorąc pod uwagę historię naturalną choroby, pacjentów z cukrzycą typu 2 można podzielić na 2 subpopulacje. W pierwszej pierwotnie dominuje nieprawidłowa [...]

Podsumowanie

Cukrzyca typu 2 to przewlekła, postępująca choroba uwarunkowana współdziałaniem czynników genetycznych i środowiskowych. Powstaje w wyniku sumowania się wielu stopniowych zmian [...]

Do góry