Diabetologia po Dyplomie Nr 02 (maj) / 2021

170
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Cukrzyca typu mody
Leczenie powikłań
Zaburzenia homeostazy glukozy
Covid- 19
Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca typu 2