Edukacja terapeutyczna

Pacjent z cukrzycą i jego potrzeby w zakresie edukacji terapeutycznej

dr n. med. Zofia Szczeklik-Kumala

Specjalistyczna praktyka lekarska, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Zofia Szczeklik-Kumala

Specjalistyczna praktyka lekarska, Warszawa

e-mail: kumazfa@gmail.com

  • Edukacja terapeutyczna jako podstawa właściwej opieki nad chorymi z cukrzycą oraz skutecznej prewencji tej choroby
  • Jak dziś wygląda realizacja zadań w tym zakresie, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć lekarz diabetolog?
  • Praktyczne aspekty edukacji terapeutycznej w określonych grupach chorych: u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, pacjentek z cukrzycą ciążową, chorych z wieloletnią cukrzycą, a także z cukrzycą powikłaną polineuropatią obwodową czuciowo-ruchową
  • Wybrane tematy edukacji terapeutycznej: żywienie, alkohol, leki, ekspozycja na słońce

Wprowadzenie

W niniejszym artykule pragnę podzielić się obserwacjami i doświadczeniem dotyczącym edukacji terapeutycznej. Czy ten temat wciąż jest aktualny w naszej pracy z pacjentami chorymi na cukrzycę? Czy w praktyce ambulatoryjnej, realizowanej często w placówkach prywatnych, nie zapominamy o edukacji chorych? Czy czas trwania wizyty, niejednokrotnie za krótki, nie tłumaczy pomijania wielu kwestii, o których z pacjentem należałoby porozmawiać? Z własnej praktyki wiem, że tak się dzieje – i na pewno nie jestem w tym odosobniona. Lata doświadczenia zgromadzone w klinice diabetologii sprawiły, że mimo innych dziś warunków mojej pracy nie zapominam o edukacji pacjenta. Sama edukacja też wygląda inaczej: nie są to szkolenia grupowe ani odrębne szkolenia pacjenta przeprowadzane jako dodatkowe spotkania, tylko zindywidualizowana edukacja w ramach odbywanej konsultacji. Nie wyobrażam sobie, by pacjent z chorobą przewlekłą, jaką jest cukrzyca, miał być skazany na pozyskiwanie wiedzy wyłącznie z portali internetowych. Jakie informacje z nich czerpie? Takie, że czuje się zagubiony, a niekiedy odwrotnie: jest pewny, że wie wszystko, i zamyka się na wskazówki pochodzące od lekarza, ufając temu, czego dowiedział się z sieci.

Cele edukacji terapeutycznej

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) edukacja terapeutyczna stanowi podstawę skutecznej opieki nad osobami z cukrzycą oraz skutecznej prewencji cukrzycy. Ma ona wspomóc pacjenta w codziennym radzeniu sobie z chorobą, we wprowadzaniu zmian dotyczących odżywiania i aktywności fizycznej oraz w utrwalaniu tych zmian. Powinna zawsze odpowiadać na potrzeby pacjenta stwierdzane podczas konsultacji, na jego pytania i prośby. Zarówno forma, jak i sposób przekazu informacji powinny być dostosowane do chorego: do jego wiedzy, doświadczenia, możliwości intelektualnych oraz motywacji. PTD zaleca, by edukację terapeutyczną prowadzić równolegle w formie zindywidualizowanej oraz szkoleń grupowych. W tym względzie właściwym rozwiązaniem jest tworzenie programu edukacyjnego przez zespół terapeutyczny obejmujący lekarza, pielęgniarkę, edukatora ds. diabetologii, dietetyka oraz psychologa1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Miejsce prowadzenia edukacji terapeutycznej

Chciałabym odnieść się tutaj do pracy diabetologów z dorosłymi pacjentami poza szpitalem. Wraz z powstaniem w ostatnich latach wielu prywatnych placówek [...]

Narzędzia pomocne w edukacji terapeutycznej

Metodą preferowaną przez pacjentów jest edukacja podczas osobistego spotkania z lekarzem, pielęgniarką czy edukatorem. W ramach osobistego kontaktu z pacjentem łatwiej [...]

Jacy pacjenci potrzebują edukacji terapeutycznej? Czy wszyscy?

Edukacja terapeutyczna powinna być kierowana do wszystkich pacjentów z cukrzycą, w tym do osób starszych, w przypadku których adresatami edukacji będą [...]

Pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą

Szczególnym pacjentem pod względem edukacji terapeutycznej jest osoba, u której zostaje rozpoznana cukrzyca. Począwszy od pierwszej konsultacji, należy jej stopniowo przekazywać [...]

Pacjentki z cukrzycą ciążową

Ta grupa wymaga szczególnego podejścia z uwagi na duże zróżnicowanie. Pacjentka spodziewająca się pierwszego dziecka dopiero dowiaduje się, jak wygląda ten [...]

Pacjenci z wieloletnią cukrzycą

Ta grupa pacjentów jest przyzwyczajona do pewnych zachowań, które warto podczas kolejnych wizyt zweryfikować.

Pacjenci z cukrzycą powikłaną polineuropatią obwodową czuciowo-ruchową

Są to chorzy skarżący się na wiele różnych dolegliwości, takich jak uczucie obcych stóp, uczucie chodzenia jak na poduszkach, zmienione odczuwanie [...]

Wybrane tematy edukacji terapeutycznej

Często zakładamy, że pacjenci długo chorujący na cukrzycę mają sporą wiedzę na temat tego, jak powinni się odżywiać. W wielu przypadkach [...]

Podsumowanie

Edukacja terapeutyczna chorych na cukrzycę jest zagadnieniem ciągle aktualnym, stanowiącym jeden z elementów opieki nad pacjentem. Jest to proces trwający od [...]

Do góry