Temat numeru

Neuropatia w przebiegu cukrzycy

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO
lek. Karolina Wąsek

Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

Klinika Neurologii i Oddział Neurologii B,

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  • Definicja neuropatii cukrzycowej, jej przyczyny i patofizjologia
  • Obraz kliniczny oraz diagnostyka przewlekłej symetrycznej polineuropatii dystalnej – najczęściej spotykanej w gabinetach lekarskich postaci neuropatii
  • Próby leczenia przyczynowego i leczenie objawowe neuropatii cukrzycowej (leczenie farmakologiczne i fizykoterapia)


Cukrzyca należy do najczęstszych chorób cywilizacyjnych: dotyczy ok. 422 mln ludzi na świecie; w Polsce – według danych NFZ – choruje co jedenasty dorosły. Cukrzyca wiąże się z licznymi powikłaniami, które są przyczyną istotnego pogorszenia stanu zdrowia, jakości życia, a także zwiększonej śmiertelności. Powikłania cukrzycy dzielimy na ostre i przewlekłe. Wśród tych ostatnich jednym z najczęstszych jest neuropatia cukrzycowa, która dotyczy do 90% chorych1,2.

Definicja neuropatii cukrzycowej, przyczyny i patofizjologia

Neuropatia cukrzycowa to powikłanie cukrzycy, w którym dochodzi do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, co wywołuje objawy kliniczne. Rozpoznanie można ustalić po wykluczeniu innych przyczyn mogących powodować uszkodzenie obwodowego układu nerwowego3,4.

Na pojawienie się neuropatii cukrzycowej wpływają zarówno stany hipoglikemii, jak i hiperglikemii. Dodatkowo negatywne działanie na neurony obwodowe mają często współistniejące z cukrzycą choroby: nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia gospodarki lipidowej. Nadużywanie alkoholu i nikotynizm również stwarzają warunki do rozwoju neuropatii. Do niemodyfikowalnych czynników predysponujących do wystąpienia neuropatii cukrzycowej zalicza się płeć męską, wiek podeszły, wysoki wzrost oraz czynniki genetyczne3-5.

Mimo licznych badań patofizjologia neuropatii cukrzycowej nie została dokładnie poznana. Obecnie największą rolę przypisuje się mechanizmom metabolicznym i naczyniowym, które wzajemnie na siebie oddziałują.

W przebiegu cukrzycy mamy do czynienia ze wzrostem stężenia glukozy z powodu spadku stężenia insuliny i insulinooporności, co skutkuje uruchomieniem dodatkowych dróg przemian glukozy. Nadmiar glukozy jest zamieniany za pomocą enzymu reduktazy aldozowej (enzym szlaku poliowego) w sorbitol, który następnie jest utleniany do fruktozy. Przy zbyt dużej ilości substratu, jakim jest glukoza, powstają znaczne ilości zarówno produktu pośredniego tego łańcucha reakcji – sorbitolu, jak i ostatecznego – fruktozy. Produkty te gromadzą się w aksonach, komórkach Schwanna i śródbłonku. Gromadzenie się ich w komórkach Schwanna powoduje wzrost molalności, następnie napływ wody do komórek, ich uszkodzenie i w konsekwencji demielinizację aksonu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja neuropatii cukrzycowej, przyczyny i patofizjologia

Neuropatia cukrzycowa to powikłanie cukrzycy, w którym dochodzi do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, co wywołuje objawy kliniczne. Rozpoznanie można ustalić po [...]

Podział

W przebiegu neuropatii cukrzycowej występuje mononeuropatia (uszkodzenie pojedynczego nerwu) oraz polineuropatia (uszkodzenie wielu nerwów). Uszkodzenie może dotyczyć zarówno nerwów czaszkowych, obwodowych [...]

Obraz kliniczny

Przewlekła symetryczna polineuropatia dystalna rozwija się stopniowo, powoli przechodząc z postaci subklinicznej w klinicznie jawną. W cukrzycy typu 2 objawy tej [...]

Diagnostyka

Podstawę stanowi dobrze zebrany wywiad chorobowy, uwzględniający pytania dotyczące innych jednostek chorobowych przebiegających z neuropatią, które są brane pod uwagę w [...]

Leczenie przyczynowe

W leczeniu neuropatii cukrzycowej szanse na największe powodzenie mają zachowania skutkujące niedopuszczeniem do eskalacji objawów. Przewlekła symetryczna polineuropatia dystalna stopniowo postępuje [...]

Leczenie objawowe

Celem leczenia objawowego jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez zmniejszenie przykrych dolegliwości czuciowych przy ograniczeniu działań niepożądanych przyjmowanych leków. Leki stosowane [...]

Podsumowanie

Mimo intensywnie prowadzonych badań i coraz większej wiedzy na temat patogenezy neuropatii cukrzycowej wciąż niedostępne jest skuteczne leczenie przyczynowe. Jednakże niektóre [...]

Do góry