Opieka nad pacjentem

Przejście pacjenta z cukrzycą typu 1 spod opieki pediatrycznej pod internistyczną

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska1
Justyna Osińska2
Daniel Matuszelański2
Julia Samek2
Mateusz Tuszyński2
Artur Winiarczuk2
Julia Radwan2
Anna Libera2

1Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego przy Klinice Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: aszypowska@wum.edu.pl

  • Zalecenia w Polsce i na świecie dotyczące procesu zmiany jednostki prowadzącej pacjenta chorego na cukrzycę po ukończeniu 18 r.ż.
  • Zmiana poradni diabetologicznej z pediatrycznej na internistyczną – trudności, wyzwania, przykładowe działania wspomagające ten proces
  • Przejście do systemu opieki zdrowotnej dla dorosłych z perspektywy pacjenta

Przejście pacjenta z cukrzycą typu 1 spod opieki pediatrycznej pod opiekę poradni dla dorosłych jest czasem pełnym wyzwań – nie tylko ze względu na zmianę lekarza prowadzącego, z którym pacjent nie ma jeszcze zbudowanej relacji, ale też różnice systemowe: trudności z zapisaniem się do specjalisty czy długi czas oczekiwania na wizytę w poradni. Ponadto czas tranzycji nakłada się na nowy etap w życiu, w którym młodzi dorośli zaczynają się usamodzielniać, biorą odpowiedzialność za swoje leczenie, wkraczają w nowe środowisko i rozpoczynają kolejne etapy edukacji. Te wszystkie czynniki mogą skutkować stresem związanym z cukrzycą, ograniczeniem samokontroli, pogorszeniem wyników wyrównania cukrzycy, opuszczaniem wizyt u diabetologa i ostatecznie szybkim rozwojem przewlekłych powikłań choroby. Dlatego kluczowe jest, aby w poradniach specjalistycznych zwrócić uwagę na młodych dorosłych i zastosować odpowiednie strategie. W gabinecie lekarza pediatry potrzebna jest edukacja na temat procesu tranzycji, a u lekarza dla dorosłych – edukacja ukierunkowana na samodzielność.

Poradnia diabetologiczna dla dzieci vs dla dorosłych – różnice w opiece

Wielu młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 sygnalizuje różnice w opiece między poradnią diabetologiczną dla dzieci i dla dorosłych. Doświadczenia pacjentów zostały przeanalizowane w badaniu przeprowadzonym przez norweskich naukowców1. Uczestnicy badania zwracali uwagę na czas trwania i częstotliwość wizyt – w poradni dla dorosłych były one krótsze i rzadsze. Rzadziej wykonywano również badania laboratoryjne, przez co pacjenci mieli poczucie utraty kontroli nad chorobą i z tego powodu potrzebowali częstszych wizyt. Wizyty oceniali jako mniej osobiste i odczuwali mniejsze wsparcie ze strony personelu, podczas gdy poradnia pediatryczna stawiała na budowanie więzi z pacjentem, a personel wydawał się bardziej zaangażowany w proces leczenia. Zdaniem młodych dorosłych nowo wybrane poradnie nie miały doświadczenia w prowadzeniu pacjentów w tak młodym wieku – uzyskanie odpowiedzi na pytania, wskazówek i pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów okazywało się kłopotliwe.

Czynniki ryzyka pogorszenia wyników leczenia cukrzycy po przejściu pod opiekę poradni diabetologicznej dla dorosłych

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Poradnia diabetologiczna dla dzieci vs dla dorosłych – różnice w opiece

Wielu młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 sygnalizuje różnice w opiece między poradnią diabetologiczną dla dzieci i dla dorosłych. Doświadczenia pacjentów [...]

Problemy ze zmianą poradni pediatrycznej na internistyczną i ich konsekwencje

Wielu młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 po zakończeniu opieki pediatrycznej zaprzestaje wizyt u diabetologa. Jest to najgorszy skutek źle przeprowadzonego [...]

Zalecenia dotyczące przygotowania pacjenta do przejścia do poradni dla dorosłych (ADA, ISPAD, PTD)

Według American Diabetes Association (ADA)9 należy przedstawić pacjentom różnice między opieką pediatryczną a internistyczną oraz skierować ich do odpowiedniej kliniki dla [...]

Przykładowe interwencje w celu wsparcia tranzycji i ich efekty

W 2019 r. opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania oceniającego skuteczność ustrukturyzowanego programu tranzycji12. Kanadyjscy badacze podzielili losowo 205 pacjentów z cukrzycą typu 1 [...]

Podsumowanie

Zmiana poradni diabetologicznej związana z wkraczaniem w dorosłość jest niezwykle ważna, ponieważ rzutuje na efekty dalszego wieloletniego leczenia. Konieczne jest tworzenie [...]

Do góry