Jak prowadzić ciążę u pacjentki z izolowaną torbielą splotu naczyniówkowego?

Ponad 90% torbieli splotu naczyniówkowego ustępuje, najczęściej przed upływem 28 tygodnia ciąży.12,13 Badania oceniające rozwój neurologiczny u noworodków euploidalnych urodzonych po prenatalnej diagnostyce torbieli splotu naczyniówkowego nie wykazały różnic w funkcjach poznawczych, motorycznych ani zachowaniu.14-16

W związku z powyższym pomocne może być wykonanie w trzecim trymestrze badania kontrolnego, które potwierdzi ustąpienie torbieli splotu naczyniówkowego, wykluczy dodatkowe, wcześniej niezidentyfikowane nieprawidłowości i pozwoli ocenić ewentualne zahamowanie wzrastania płodu.

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 4, April 2013, p. 42. Isolated fetal choroid plexus cysts. Their implications and outcomes.

Stanowisko opracował Publications Committe of the Society for Maternal-Fetal Medicine z udziałem Karin M. Fuchs, MD i zatwierdził 11 lutego 2013 roku Executive Committee of the Society. Ani dr Fuchs, ani żaden z członków Publications Committee (zobacz listę członków w 2013 r. na stronie www.smfm.org) nie zgłasza żadnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.

Uwaga: Praktyka kliniczna stale się rozwija, a poszczególne przypadki mogą się od siebie różnić. Ta opinia jest odzwierciedleniem stanu wiedzy w momencie jej przyjęcia do publikacji i nie została stworzona z zamiarem ustalania standardów opieki położniczej. Ta publikacja nie odzwierciedla przekonań wszystkich członków Society for Maternal-Fetal Medicine

Do góry