Leczenie obfitych krwawień miesiączkowych zależy od ich etiologii, potrzeb antykoncepcyjnych pacjentki, jej indywidualnej zdolności do przestrzegania zaleceń lekarskich, tolerancji działań niepożądanych, kosztów i interwencji medycznych. Postępowanie z pacjentkami z i bez zaburzeń krzepnięcia jest podobne.4,14,17 W leczeniu HMB skuteczna jest złożona antykoncepcja hormonalna, taka jak na przykład doustne preparaty antykoncepcyjne, plastry przezskórne i dopochwowe pierścienie antykoncepcyjne. Stosując złożoną antykoncepcję hormonalną, 86% nastolatek cierpiących na chorobę von Willebranda uzyskuje niższy wynik PBAC.18

Skuteczne jest zarówno cykliczne, jak i ciągłe przyjmowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej, przy czym nastolatki często preferują cykl wydłużony.19 Skuteczne mogą być doustne progestageny, ale są często źle tolerowane, a zatem rzadko stosowane.4,19 Po poinformowaniu pacjentki o wpływie na gęstość kości, możliwości wystąpienia nudności, nieregularnych krwawieniach, braku miesiączki i potencjalnym wzroście masy ciała można rozważyć podanie progestagenu o przedłużonym działaniu w formie wstrzyknięć lub podskórnie.

Wykazano też skuteczność systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonogestrel w redukcji utraty krwi menstruacyjnej. Mimo początkowych obaw związanych z jego bezpieczeństwem i tolerancją u nastolatek wydaje się, że jest on bezpieczny i dobrze tolerowany w odpowiednio dobranej grupie pacjentek w tym wieku.4, 14,19

U pacjentek, które nie tolerują leczenia hormonalnego lub którym zależy na utrzymaniu płodności skuteczne w terapii HMB w różnych sytuacjach klinicznych, łącznie z chorobą von Willebranda, zaburzeniami funkcji płytek, a także przy braku zaburzeń krzepnięcia okazały się leki hemostatyczne, takie jak kwas traneksamowy w dawce 1-1,5 g podawany 3 do 4 razy na dobę. Octan desmopresyny (desmopressin acetate, DDAVP) wzbudza wydzielanie czynnika von Willebranda z komórek śródbłonka i skutkuje wzrostem stężenia tego czynnika oraz czynnika VIII. Najlepiej zdefiniowanym wskazaniem do podawania DDAVP są VWD20 i hemofilia A.21 W przypadku choroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu DDAVP zwiększa stężenie czynnika 3-10-krotnie.

DDAVP jest także przydatny w leczeniu zaburzeń funkcji płytek krwi.22 W przypadku obfitych krwawień miesiączkowych wskaźnik odpowiedzi wynosi 77%,18 ale jego zastosowanie ogranicza tachyfilaksja, zatrzymywanie płynów i hiponatremia.

W ciężkich przypadkach lub w krwawieniach opornych na leczenie może zachodzić konieczność zastosowania wielu środków (takich jak złożona antykoncepcja hormonalna i kwas traneksamowy lub DDAVP) lub uzupełnienia brakujących czynników krzepnięcia w celu uzyskania odpowiedniej kontroli nad miesiączkowaniem.

Zaleca się stosowanie podejścia multidyscyplinarnego i zaangażowanie hematologa. Interwencje chirurgiczne w postaci m.in. wyłyżeczkowania jamy macicy i tamponady za pomocą cewnika Foleya z balonikiem są rzadko konieczne i powinno się je zarezerwować dla sytuacji, gdy obfite krwawienia miesiączkowe nie ustępują pod wpływem leczenia ani mniej inwazyjnych metod lub zagrażają życiu.

Podsumowanie

Nastolatki często skarżą się na obfite krwawienia miesiączkowe. Diagnostyka różnicowa jest rozległa i wymaga czujności, szczególnie w zakresie dotyczącym zaburzeń krzepnięcia. W ustaleniu rozpoznania pomocna bywa współpraca ginekologa z hematologiem, która może się okazać nieoceniona dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 7, July 2013, p. 49. Managing heavy menstrual bleeding in adolescents.

Do góry