Refundacja operacji z użyciem robota

Obecnie nie ma formalnie specjalnych kodów CPT regulujących opłaty za przeprowadzenie operacji z użyciem robota. Zgodnie z aktualnym założeniem Medicare w 2013 r. nieskorygowane koszty zabiegów ginekologicznych wykonywanych z dostępu przez jamę brzuszną, przez pochwę, laparoskopowo lub z użyciem robota wahają się od 1957 do 5121 dolarów dla chorych operowanych ambulatoryjnie oraz od 5163 do 23 609 dolarów dla chorych operowanych w szpitalu. Natomiast nieskorygowane wynagrodzenie dla specjalistów i lekarzy wykonujących operacje waha się od 842 do 1851 dolarów. Wielkość opłat zależy od tego, czy nowotwór jest złośliwy czy łagodny, czy występują choroby współistniejące oraz jaką technikę zastosowano – otwartą czy małoinwazyjną.

Administracje szpitali obawiają się inwestowania w tę technologię z uwagi na jej znaczny koszt. Wyniki jednej z analiz ekonomicznych ujawniły, że bezpośrednie koszty i opłaty związane z wykonywaniem operacji z użyciem robota były większe w porównaniu z wyliczonymi dla operacji laparoskopowych.35 Natomiast nie ma obecnie istotnych różnic między tymi zabiegami pod względem pokrycia kosztów szpitala, pracy chirurga i anestezjologa. Z kolei na podstawie innej z przeprowadzonych ostatnio analiz stwierdzono, że operacje z użyciem robota mogą się okazać opłacalne, biorąc pod uwagę ich skuteczność, liczbę płatników i rodzaj wykonywanych operacji.36

W miarę zwiększania się liczby operatorów operujących z użyciem robota rośnie liczba zgłaszanych roszczeń prawnych. Operatorzy przeprowadzający te operacje są potencjalnie narażeni na zarzuty o błędy w sztuce lekarskiej z uwagi na niedopełnienie obowiązku uzyskania pisemnej świadomej zgody na zabieg oraz na niedostateczne kwalifikacje. Koniecznie trzeba zatem stosować się do zaleceń ACOG dotyczących świadomej zgody, w której informuje się chore o możliwości przeprowadzenia operacji z użyciem robota. Sugeruje się również, że ujawnienie chorej własnych umiejętności w wykonywaniu takich zabiegów i omawianie ich może zmniejszyć zagrożenie pozwem sądowym.37

Do zapamiętania
• Krzywa uczenia się jest inna dla każdego etapu operacji z użyciem robota.
• Trwa dyskusja, czy wykorzystanie robotów chirurgicznych może zwiększyć całkowite koszty systemu opieki zdrowotnej.
• Operatorzy powinni pracować pod nadzorem lub z pomocą doświadczonych kolegów do czasu osiągnięcia odpowiedniej biegłości.

Liczba operacji z użyciem robota stale się zwiększa, podobnie jak postęp w ich technice. W miarę rozwoju technologii metoda ta będzie odgrywała coraz większą rolę w leczeniu kobiet. Od czasu zarejestrowania przez FDA operacji z użyciem robota w 1995 r. opracowano 3 generacje platform robota: system standardowy, system drugiej generacji da Vinci S oraz wykorzystywany obecnie system da Vinci Si. Najnowszy z nich jest wyposażony w podwójną konsolę, co umożliwia nie tylko naukę, lecz również uczestnictwo asystenta w operacji.

W skład systemu da Vinci wchodzi również symulator. Opracowanie symulatorów pozwala operatorom na utrzymanie ich umiejętności na wysokim poziomie. Najnowszy system Si jest wyposażony w sterowane robotycznie zginające się narzędzia EndoWrist, takie jak narzędzia do zamykania naczyń, ssak z płukaniem oraz stapler GIA.

Podsumowanie

Operacje z użyciem robota całkowicie zrewolucjonizowały chirurgiczne leczenie kobiet. Zaawansowane technologie, takie jak narzędzia EndoWrist intuicyjnie naśladujące ruchy ręki i nadgarstka zbliżone do wykonywanych podczas operacji otwartych mogą zapewnić udogodnienia ergonomiczne i prawdopodobnie wydłużyć czas aktywności zawodowej chirurga. Potwierdzenie ich przydatności wymaga jednak przeprowadzenia dalszych badań. Trwa dyskusja, czy wykorzystanie robota zwiększy całkowity koszt opieki zdrowotnej. Całkowity koszt operacji z użyciem robota trudno ustalić. W żadnym z dotychczasowych badań nie przeanalizowano obiektywnie rzeczywistych kosztów takich zabiegów.

W analizie kosztów operacji z użyciem robota trzeba uwzględnić nie tylko koszt wstępnej inwestycji w platformę chirurgiczną, roczny koszt utrzymania systemu oraz cenę narzędzi, lecz również stopień sprawności chirurga, wyposażenie sali operacyjnej oraz wyniki leczenia. Co więcej, technologia z użyciem robota pozwala wykonywać operacje minimalnie inwazyjne u chorych, u których przeprowadzenie zabiegu z dostępu przez pochwę lub laparoskopowo byłoby niemożliwe.


Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 10, October 2013, p. T4. Robotics in gynecologic surgery.

Do góry