Cewnik Foleya

Tania F. Esakoff, MD, Sarah J. Kilpatrick, MD, PhD

Dr Esakoff, Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Maternal-Fetal Medicine, Cedars-Sinai Medical Center, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles.

Dr Kilpatrick, Helping Hand of Los Angeles Endowed Chair Professor, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Cedars-Sinai Medical Center, Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Contemporary OB/GYN. Żadna z autorek nie zgłasza konfliktu interesów w związku z treścią niniejszego artykułu.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(1):15-20

Cewnik Foleya stanowi sprawdzoną i efektywną kosztowo mechaniczną metodę przyspieszającą dojrzewanie szyjki macicy.

 W latach 1990-2010 częstość wywoływania porodów w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 9,5% do 23,2% wszystkich porodów.1,2 Choć poród jest zazwyczaj wywoływany ze wskazań matczynych lub płodowych, ostatnio obserwuje się rosnącą liczbę przypadków indukcji bez takich wskazań oraz indukcji na życzenie.3,4

U wielu pacjentek, u których przeprowadza się indukcję porodu, szyjka macicy nie spełnia warunków sprzyjających porodowi, często zatem należy zastosować jakąś metodę – farmakologiczną lub mechaniczną – która przyspiesza jej dojrzewanie.5,6 Uważa się, że syntetyczne prostaglandyny naśladują przyspieszające dojrzewanie działanie endogennych prostaglandyn, podczas gdy syntetyczna oksytocyna naśladuje działanie naturalnej oksytocyny.

Metody mechaniczne, polegające na wprowadzeniu cewnika przezszyjkowego i rozszerzadła z blaszecznicy morskiej, należą do najstarszych metod indukcji porodu i zostały opracowane, by wspomagać dojrzewanie szyjki macicy i przyspieszyć rozpoczęcie porodu przez rozciągnięcie szyjki macicy.

Niniejsza praca dotyczy roli, jaką cewnik Foleya odgrywa w dojrzewaniu szyjki macicy i indukcji porodu.

Skuteczność

Do istotnych klinicznie punktów końcowych badań dotyczących dojrzewania szyjki macicy i indukcji porodu należą: czas trwania porodu, odsetek porodów przez cięcie cesarskie oraz niepożądany wpływ na czynność serca płodu (fetal heart rate, FHR).

Cewnik Foleya porównywano z innymi metodami indukcji w wielu badaniach. Jednak większość z nich przeprowadzano w małych grupach i trudno je w związku z tym interpretować.5

W celu zwiększenia wielkości próby w dużym systematycznym przeglądzie badań do jednej grupy włączono wszystkie metody mechaniczne, bez wydzielenia cewnika Foleya.6 Podsumowano w nim 3 przeglądy systematyczne, w których porównywano prostaglandyny z metodami mechanicznymi, takimi jak na przykład: rozszerzadło z blaszecznicy, odpowiedniki syntetyczne, np. rozszerzadło Dilapan, cewnik Foleya i inne rodzaje cewników balonowych stosowanych do indukcji porodu.

Badacze doszli do wniosku, że metody mechaniczne w mniejszym stopniu niż prostaglandyna E2 (PGE2) czy mizoprostol podawany dopochwowo prowadziły do hiperstymulacji macicy, ale mogą być związane z częstszymi zakażeniami u matek i płodów.6

W przeprowadzonym ostatnio przeglądzie bazy Cohrane porównywano różne mechaniczne metody indukcji porodu z prostaglandynami i oksytocyną, a szczególnie analizowano podgrupę, w której zastosowano cewnik Foleya.5 Kluczowe wnioski z tego przeglądu ba...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody zakładania cewnika

Choć nie jest jasne, czy taka aseptyczna technika jest lepsza, stosujemy ją w naszej praktyce. Tradycyjnie cewnik Foleya 16F wprowadza się do [...]

Powikłania i ryzyko

Cewnik Foleya uważa się za bezpieczną i efektywną kosztowo metodę przyspieszania dojrzewania szyjki macicy.5,6,11W przeprowadzonym ostatnio badaniu z udziałem ponad 1000 kobiet stwierdzono, że [...]

Rodzaje cewników

<<>>

Zastosowanie w warunkach ambulatoryjnych

Istnieją dowody, że cewniki Foleya mogą mieć także zastosowanie w warunkach ambulatoryjnych. Randomizowane badanie z udziałem 111 pacjentek w terminie porodu, którym zakładano cewniki [...]

Zastosowanie u kobiet po wcześniejszym cięciu cesarskim

Choć wielu lekarzy stosuje cewnik Foleya u pacjentek z bliznami macicy po cięciu cesarskim, dane na ten temat są skąpe. W przeprowadzanym ostatnio we [...]

Zadowolenie pacjentek

Istnieje niewiele danych na temat zadowolenia pacjentek z indukcji porodu za pomocą cewnika Foleya.

Koszty

<<>>

Podsumowanie

Cewnik Foleya znajduje zastosowanie od dziesięcioleci i jest równie skuteczny jak prostaglandyny. Wydaje się generować mniej powikłań. Jest z pewnością jedną z najtańszych dostępnych [...]
Do góry