Raport grupy roboczej ACOG ds. nadciśnienia tętniczego w okresie ciąży Krok naprzód w leczeniu

Charles J. Lockwood, MD, MHCM

Dr Lockwood, redaktor naczelny Contemporary OB/GYN, Dean of College of Medicine, Vice President, Health Science, Ohio State University, Columbus, Ohio

Ginekologia po Dyplomie 2014; 16(1):22-27

Wyobraźmy sobie, że właśnie przyjęliśmy do szpitala uprzednio zdrową kobietę w 36 tygodniu pierwszej ciąży z nowo powstałym obrzękiem okołooczodołowym, u której stwierdza się ciśnienie tętnicze wynoszące od 150/100 do 155/105 mm Hg, znaczny białkomocz (obecność białka w moczu na 4+ w teście paskowym), niewielkie (tj. mniej niż 2-krotne) zwiększenie aktywności transaminaz, liczbę płytek wynoszącą 105 000/µl oraz niewielkie (8 centyl) zahamowanie wzrastania płodu. Czy u tej pacjentki występuje ciężki stan przedrzucawkowy? Czy należy rozpocząć pozajelitowe podawanie siarczanu magnezu? Czy należy zastosować leczenie hipotensyjne? Czy wskazane jest rozwiązanie ciąży?

Jak wynika z nowego raportu grupy roboczej American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ds. nadciśnienia tętniczego w okresie ciąży, odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi „nie”. Grupa ta dokonała tak potrzebnego uaktualnienia stanu wiedzy na temat tej starej choroby i przedstawiła w zwięzły i klarowny sposób współczesne strategie postępowania. Jak jednak wskazuje powyższy opis przypadku, zalecenia zawarte w tym raporcie nie są pozbawione kwestii kontrowersyjnych.

Stan przedrzucawkowy: skala problemu i postępowanie

Nadciśnienie tętnicze wikła 5-10% ciąż, a stan przedrzucawkowy (preeclampsia) występuje w krajach uprzemysłowionych w przebiegu mniej więcej 3% ciąż.1 Nadciśnienie jest przyczyną 5-10% zgonów matek w krajach rozwiniętych.2,3 Wśród matek z nadciśnieniem umieralność w okresie okołoporodowym jest zwiększona 2-3-krotnie, a kobiety ze stanem przedrzucawkowym o wczesnym początku charakteryzuje 4-krotnie zwiększone ryzyko urodzenia martwego płodu.1,4 Paradoksalnie, ciężki stan przedrzucawkowy jest ważnym czynnikiem ryzyka (80-krotny wzrost ryzyka) jatrogennego wczesnego porodu przedwczesnego, ale wśród dzieci urodzonych przedwcześnie przez matki ze stanem przedrzucawkowym umieralność w okresie okołoporodowym jest mniejsza niż wśród dobranych pod względem wieku ciążowego dzieci urodzonych przedwcześnie przez matki z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.1 Może to odzwierciedlać korzyści ze „stresu” w pierwszej z tych grup oraz następstwa zakażenia w drugiej z nich. Z drugiej strony, obecnie dobrze wiadomo, że u matek dotkniętych tym stanem ryzyko chorób układu krążenia w późniejszym okresie życia jest zwiększone.5,6

Przyjmuje się powszechnie, że tylko rozwiązanie ciąży umożliwia „wyleczenie” choroby, ale stan przedrzucawkowy stwarza wiele problemów dotyczących jego definicji oraz postępowania. W przypadkach niedojrzałości płodu trzeba zestawić ryzyko dla matk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia grupy roboczej

Zalecenia grupy roboczej są daleko idące i odnoszą się do wielu spośród wyżej opisanych klinicznych problemów diagnostycznych i terapeutycznych.7 Grupa robocza ACOG składała [...]

Do zapamiętania

Grupa robocza ACOG ds. nadciśnienia tętniczego w okresie ciąży sformułowała zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych w celu zmodernizowania definicji i leczenia stanu przedrzucawkowego. [...]
Do góry