Fotografia poklatkowa a techniki rozrodu wspomaganego

Brian A. Levine, MD,MS, Dan Goldschlag, MD, FACOG

Dr Levine, Clinical Fellow, Reproductive Endocrinology & Infertility, Ronald O. Perelman and Claudia Cohen Center for Reproductive Medicine, Weill Cornell Medical College, New York.

Dr Goldschlag, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology, Assistant Professor of Clinical Reproductive Medicine, Ronald O. Perelman and Claudia Cohen Center for Reproductive Medicine, Weill Cornell Medical College, New York.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(3):66-67

Technika, która może umożliwić łatwiejszy wybór prawidłowych zarodków i być może sprawi, że transfer pojedynczego zarodka stanie się standardem opieki.

Zgodnie z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2011 Assisted Reproductive Technology Fertility Clinic Success Rates Report w 2011 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 163 039 cykli rozrodu wspomaganego (assisted reproductive technology, ART), uzyskując 47 818 żywych urodzeń i 61 610 żywo urodzonych noworodków.1 W prawie 70% cykli nie uzyskano żywego urodzenia, co pokazuje, jak trudno wybrać właściwy zarodek.

Wraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na ART kliniki będą odczuwały coraz silniejszą presję finansową w celu zwiększenia skuteczności i wydajności cykli ART. W ostatnim artykule Chambers i wsp. podkreślają, że „Istnieją uderzające różnice między krajami, jeśli chodzi o wykorzystanie technik wspomaganego rozrodu i praktyki związane z transferem zarodków, nawet między krajami rozwiniętymi, gdzie częstość występowania i przyczyny niepłodności są podobne. Przyczyny tych różnic są wieloczynnikowe i obejmują różnice w regulacjach prawnych i sposobach finansowania, różnice demograficzne i wpływ norm socjokulturowych”.2

Mimo ponad 30 lat badań i naukowych innowacji wciąż nie znaleźliśmy przysłowiowego świętego Grala w kwestii powodzenia in vitro: sposobu na stwierdzenie, które zarodki bez wątpienia rozwijają się prawidłowo. Gdyby lekarze/embriolodzy byli w stanie wybrać absolutnie najlepsze zarodki, elektywny transfer jednego zarodka (elective single embryo transfer, eSET) stałby się standardem opieki, zmniejszając liczbę ciąż wielopłodowych i związanych z nimi powikłań. W rzeczywistości, zgodnie z danymi CDC zacytowanymi powyżej, ciąże wielopłodowe zdarzają się często.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stara technika znowu jara

Nową nadzieję na identyfikację prawidłowych zarodków daje stara technika – fotografia poklatkowa. Od początku XX wieku poklatkowa technika fotografii była używana [...]

Poprawa wyników przez ciągłą inkubację

Ta technologia zmienia reguły gry dzięki umożliwieniu zarodkom rozwoju w niezmienionym środowisku, co daje embriologom lepszą możliwość ich oceny. W konwencjonalnych laboratoriach IVF [...]

Nowa kultura embriologii

Ostatnim ekscytującym aspektem techniki poklatkowej jest możliwość oceny zarodka na odległość. Obrazy mogłyby być przetwarzane i oceniane przez komputery, pomagając w wyborze najlepszego [...]
Do góry