Czerwone swędzące zmiany skórne wywołane ciążą

Anthony Vo, Ambika Gupta, Bernard A. Cohen, MD

Anthony Vo, third-year medical student, University of Ottawa, Ontario.

Ambika Gupta, third-year medical student, University of Ottawa, Ontario.

Dr Cohen, professor of pediatrics and dermatology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland.

Autorzy i redaktor nie zgłaszają żadnych konfliktów interesów związanych z przynależnością lub korzyściami majątkowymi płynącymi z jakichkolwiek organizacji, które mogłyby wpływać na jakąkolwiek część artykułu. We wstępie przedstawiono autentyczny przypadek kliniczny zmodyfikowany tak, aby autorzy i redaktor mogli skoncentrować się na kluczowych elementach dydaktycznych. Zdjęcie również mogło zostać wydrukowane lub zmienione w celach dydaktycznych.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(3):70-71

Osiemnastoletnia, dotychczas zdrowa pacjentka zgłosiła się z wywiadem „ukąszeń komarów” na kończynach górnych i dolnych, które pojawiły się po jej pierwszej ciąży 2 lata temu (rycina). Chociaż zmiany nie dawały objawów, okresowo stawały się bardziej zaczerwienione i obrzęknięte, szczególnie po przypadkowym zadrapaniu czy potarciu. Pacjentka podawała, że „ukąszenia” utrzymywały się od pierwszej ciąży i istotnie się nasiliły w czasie drugiej ciąży w tym roku. Zmiany od tego czasu nie ustąpiły.

Pokrzywka barwnikowa (urticaria pigmentosa)

Chociaż mastocytoza jest stosunkowo częsta u niemowląt i małych dzieci, jej wystąpienie u nastolatków i dorosłych jest rzadkie; obserwuje się ją u 1 na 1000-8000 nowych pacjentów konsultowanych dermatologicznie.1,2 Choroba występuje z taką samą częstością niezależnie od rasy i płci.2 Ponieważ pacjenci zwykle nie zgłaszają żadnych objawów, rozpoznanie to jest często pomijane i opóźnione o kilka lat od czasu początku zmian skórnych. W jednym z badań przeciętny czas od wystąpienia zmian skórnych do rozpoznania choroby wynosił 10 lat.3

Mastocytoza skórna jest najczęstszą postacią choroby, stanowiąc około 90% wszystkich przypadków. Do najczęstszych objawów mastocytozy skórnej należy pokrzywka barwnikowa charakteryzująca się okrągłymi lub owalnymi, złocistoczerwonymi do brązowych, nieznacznie uniesionymi grudkami i/lub blaszkami.4

Przyczyna pokrzywki barwnikowej jest nieznana. Choroba charakteryzuje się zwiększoną liczbą prawidłowych komórek tucznych w obrębie zajętej skóry.2 Po pobudzeniu komórki tuczne wydzielają mediatory chemiczne, takie jak prostaglandyny i histaminę, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Obraz kliniczny pokrzywki barwnikowej stanowią grudki lub blaszki niepowodujące innych objawów poza minimalnym, rzadko nasilonym, świądem. Mogą pojawiać się w każdej okolicy [...]

Nasza pacjentka

Wywiad rodzinny w kierunku chorób skóry był negatywny, pacjentka nie przyjmowała żadnych leków, przebieg ciąż był prawidłowy.
Do góry