Cztery sposoby na zmniejszenie ryzyka procesu sądowego w położnictwie

Robert J. Stiller, MD

Dr Stiller, Chief, Section of Maternal-Fetal Medicine, Vice Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Bridgeport Hospital, Clinical Professor of Obstetrics and Gynecology, Yale School of Medicine, Yale New Haven Health System, Connecticut.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(3):78-80

Specjalista medycyny matczyno-płodowej, biegły sądowy, twierdzi, że to znajomość własnych ograniczeń, dokumentacja, trening i odpowiednia komunikacja.

Ginekologom położnikom często są wytaczane procesy sądowe o błąd w sztuce. Około 77% ginekologów położników ankietowanych przez American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) w 2012 roku stwierdziło, że było pozwanych o błąd w sztuce w trakcie ich kariery zawodowej, a średnia liczba procesów na respondenta wynosiła 2,64.1 Spośród tych spraw 42% dotyczyło świadczeń zdrowotnych udzielanych w czasie rezydentury.

Najczęstsze przyczyny spraw w położnictwie były związane z urodzeniem dziecka z zaburzeniami neurologicznymi (28,8%), wewnątrzmacicznego obumarcia płodu/zgonu noworodka (14,4%) oraz opóźnienia/braku rozpoznania (11,1%). W 2014 roku Risk Management Committee Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) przytoczył podobne dane dotyczące specjalistów medycyny matczyno-płodowej: przeciwko 67% respondentów wytoczono proces sądowy, a 54% miało 3 lub więcej spraw.2

Jako praktykujący specjalista medycyny matczyno-płodowej z 30-letnim doświadczeniem biegłego sądowego obserwowałem pewne prawidłowości, które zwiększają ryzyko pozwu o błąd w sztuce. W tym artykule przyjrzę się wybranym sytuacjom wiążącym się z dużym ryzykiem pozwu, dam wskazówki, jak je rozpoznać, i rady, jak zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki okołoporodowe.

1. Naucz się ufać prawom fizyki
Nie możesz być w jednym czasie w dwóch miejscach

Opis przypadku: Lekarz opiekujący się pacjentką we wczesnej fazie porodu wykonuje jednocześnie histerektomię brzuszną i nadzoruje pracę izby przyjęć.

Wcześniej tego dnia zapis KTG rodzącej pacjentki charakteryzował się umiarkowaną zmiennością i występowały akceleracje. W trakcie operacji lekarz został zaalarmowany przez personel sali porodowej, że zapis tętna płodu charakteryzuje się minimalną zmiennością i nie występują akceleracje. Informuje, że już kończy operację, zaraz przyjdzie ocenić sytuację i nie ma konieczności wzywania innego lekarza.

Około godziny później lekarz przychodzi na salę porodową, ogląda zapis i wydaje mu się, że poród można kontynuować. Informuje personel, że należy kontrolować zapis i informować go, jeśli się pogorszy.

Następnie ginekolog idzie na izbę przyjęć, aby zbadać pacjentkę po niekompletnym poronieniu, gdzie ocenia, że wymaga ona wykonania zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy. W ciągu następnych 90 minut zapis tętna płodu na sali porodowej pogarsza się...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Nie zasypiaj za kierownicąRyzyko związane z nadzorowaniem rezydentów

Opis przypadku: Pacjentka niskiego wzrostu zostaje przyjęta do indukcji porodu w 41 tygodniu ciąży. Jest to ośrodek szkoleniowy, w którym zarówno lekarze kontraktowi, [...]

3. A zegar bijeLicz na najlepsze, przygotuj się na najgorsze

Opis przypadku: Po cięciu cesarskim wykonanym z powodu nieprawidłowego położenia płodu, w trakcie którego musiano poszerzyć poprzeczne nacięcie macicy w dolnym odcinku, u pacjentki stwierdza [...]

4. Empatia ma znaczenieNaucz się mówić „przepraszam”

Zła komunikacja z pacjentką po poważnym powikłaniu położniczym zwiększa prawdopodobieństwo procesu sądowego o błąd w sztuce. Po każdym takim zdarzeniu okazanie empatii przez powiedzenie [...]

Podsumowanie

Scenariusze przedstawione w tym artykule mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem pozwu dla ginekologów położników o błąd w sztuce. Rozwiązania obejmują dokładne dokumentowanie wszystkich [...]
Do góry