Zaburzenia metaboliczne a zaburzenia ze spektrum autyzmu

Cheryl Guttman Krader

Cheryl Guttman Krader, free writer, Deerfield, Illinois. Nie zgłasza żadnych konfliktów interesów dotyczących zagadnień poruszanych w tym artykule.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(4):71-73

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD) mają złożoną etiologię. Dowody na ich wewnątrzmaciczny początek sprawiły, że celem coraz większej liczby badań stały się schorzenia występujące u ciężarnych traktowane jako czynniki ryzyka ASD. W rezultacie tych badań ginekolodzy położnicy muszą być przygotowani na dyskutowanie o tych problemach ze swoimi pacjentkami.

Irva Hertz-Picciotto, PhD, MPH i Robin L. Hansen, MD uczestniczyły w badaniu CHARGE (Childhood Autism Risks from Genetics and the Environment), którego celem była ocena zależności między zaburzeniami metabolicznymi u matek (cukrzycą, otyłością i nadciśnieniem) a zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci.1

Główny badacz CHARGE, Hertz-Picciotto, mówi: „Podsumowując… nasze wyniki, najważniejsze jest zwiększenie świadomości… kobiet w wieku rozrodczym”.

Spojrzenie na inne niż genetyczne czynniki warunkujące autyzm

Przeprowadzone w UC Davis MIND Institute badanie CHARGE jest pierwszym populacyjnym kontrolowanym badaniem mającym na celu kompleksowe poznanie podstawowych, innych niż genetyczne uwarunkowań autyzmu.

Między styczniem 2003 a czerwcem 2010 roku do badania CHARGE włączono 1004 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. U 517 z nich rozpoznano ASD, u 172 opóźnienie rozwojowe (developmental delay, DD), zaś 315 stanowiło prawidłowo rozwijającą się grupę kontrolną.

Zainteresowanie poznaniem zależności między zaburzeniami metabolicznymi u matek a autyzmem u dzieci bierze się częściowo z dostępnych dowodów na związek między cukrzycą w okresie ciąży a różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz odkrycia, że cukrzyca typu 2, otyłość i nadciśnienie są związane z leżącym u ich podstaw stanem zapalnym i insulinoopornością.

Wykorzystując informacje pochodzące z dokumentacji medycznej matek i/lub ustrukturyzowanego wywiadu, w badaniu stwierdzono większą częstość występowania każdego z zaburzeń metabolicznych u matek dzieci z ASD i DD w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono co najmniej jedno zaburzenie metaboliczne u matek 29% dzieci z ASD, 35% dzieci z DD i 19% dzieci z grupy kontrolnej.

Na podstawie analizy regresji logistycznej stwierdzono, że matki z jakimkolwiek zaburzeniem metabolicznym były, w porównaniu ze zdrowymi kobietami, 2,35 razy bardziej narażone na posiadanie dziecka z DD i 1,6 razy bardziej narażone na posiadanie dziecka z ASD. Za zależnością między zaburzeniami metabolicznymi u matek a opóźnieniem rozwojowym dodatkowo przemawiają badania, w których analizowano grupy dzieci z ASD lub bez tych zaburzeń, stwierdzając, że te z nich, których matki chorowały na cukrzycę, osiągają istotnie niższe wyniki w różnych testach rozwojowych w porównaniu z dziećmi, których matki były zdrowe.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Spojrzenie na inne niż genetyczne czynniki warunkujące autyzm

Między styczniem 2003 a czerwcem 2010 roku do badania CHARGE włączono 1004 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. U 517 z nich rozpoznano [...]

Zdrowie matki wpływa na rozwój płodu

Biorąc pod uwagę dużą i wzrastającą częstość występowania otyłości i cukrzycy typu 2 w społeczeństwie, wyniki badania CHARGE są niepokojące. Aby ocenić kliniczne implikacje [...]

O czym powinny pamiętać kobiety planujące ciążę

Lekarze powinni przypominać ciężarnym, że ich własne zdrowie wpływa na zdrowie ich potomstwa, mówi Hansen, profesor i kierownik oddziału pediatrii w UC Davis [...]
Do góry