Częste choroby sromu u dziewcząt

Rachel K. Casey, MD, Veronica Gomez-Lobo, MD

Dr Casey, obstetrician/gynecologist completing fellowship in pediatric and adolescent gynecology, MedStar Washington Hospital Center, Children’s National Health System, Washington, DC.

Dr Gomez-Lobo, director of pediatric and adolescent obstetrics and gynecology, MedStar Washington Hospital Center, Children’s National Health System, clinical professor of obstetrics and gynecology, MedStar Georgetown University Hospital, Washington, DC.

Autorki nie zgłaszają żadnego konfliktu interesów w związku z niniejszym artykułem.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(5):50-58

Zasady rozpoznawania i postępowania w najczęstszych chorobach sromu i pochwy u dziewcząt przed pokwitaniem.

Dolegliwości ze strony sromu i pochwy występują przed okresem pokwitania często i są przyczyną 80% zgłoszeń dziewcząt w tym wieku do ginekologa.1 Najczęściej skarżą się one na swędzenie, podrażnienie, wysypkę, krwawienie i ból. Przyczyną takich dolegliwości jest cała gama zaburzeń ze strony sromu i pochwy. Wśród nich najczęstsze są zapalenie sromu i pochwy (w następstwie zakażenia lub niezależne od niego), liszaj twardzinowy, owrzodzenia narządów płciowych zewnętrznych, zrośnięcie warg sromowych oraz wypadanie błony śluzowej cewki moczowej.2 Objawy towarzyszące tym nieprawidłowościom mogą być podobne, są jednak między nimi dyskretne różnice. Rozpoznanie ustala się najczęściej na podstawie starannie zebranego wywiadu chorobowego oraz wyniku badania przedmiotowego (tab. 1). Wszystkie wymienione schorzenia mają łagodny charakter, a leczenie i wnikliwą obserwację chorych można prowadzić w ambulatorium.

Badanie ginekologiczne małych dziewczynek i nastolatek

W ocenie dziewcząt z dolegliwościami ze strony sromu i pochwy zasadniczą rolę odgrywa badanie ginekologiczne. Wymaga ono dużej delikatności. Samo badanie i ból, jaki może ono powodować, często budzą niepokój dziewcząt i ich opiekunów. Należy je uspokoić i wyjaśnić, że wewnętrzne badanie ginekologiczne rzadko jest konieczne u dziewcząt przed okresem pokwitania, zaś delikatnie przeprowadzone badanie zewnętrzne nie sprawia bólu.

Wielu opiekunów obawia się, że przyczyną zgłaszanych przez dziewczęta dolegliwości ze strony sromu i pochwy może być molestowanie seksualne. Lekarz powinien wyraźnie zaznaczyć, że badanie narządów płciowych może być przeprowadzone jedynie ze wskazań medycznych i musi tego dokonać pracownik opieki zdrowotnej. Opiekunów należy bezpośrednio zapytać, czy podejrzewają wykorzystanie seksualne dziecka. Jeśli jest to poważne podejrzenie, dziewczynka wymaga skierowania na dalsze badania do ośrodka specjalistycznego zapewniającego dzieciom wszechstronną pomoc i opiekę. Wskazania do takiego postępowania trzeba jednak starannie rozważyć, ponieważ niektóre zmiany sromu i pochwy mogą być mylnie uznane za następstwa wykorzystania seksualnego. Przykładem są częste u dziewczynek w wieku poniżej 2 lat kłykciny okolicy odbytu i narządów płciowych zewnętrznych wywołane zakażeniem przeniesionym w okresie okołoporodowym, których występowanie nie musi świadczyć o wykorzystaniu seksualnym.3

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapalenie sromu i pochwy

Występujące u dziewcząt w okresie przed pokwitaniem czynniki anatomiczne i fizjologiczne mogą sprzyjać podrażnieniom sromu i pochwy. Dziewczynki często zgłaszają się z powodu swędzenia, podrażnienia, bólu [...]

Liszaj twardzinowy

Liszaj twardzinowy jest przewlekłym procesem zapalnym o nieznanej etiologii. Wyniki badań wskazują na prawdopodobny udział w jego rozwoju czynników genetycznych, autoimmunologicznych oraz miejscowego [...]

Zrośnięcie warg sromowych

<<>>Zlepianie się warg sromowych mniejszych następuje najczęściej u dziewczynek w wieku od 3 miesięcy do 6 lat.7 W tym okresie przed pokwitaniem dziewczynki [...]

Wypadanie błony śluzowej cewki moczowej

Krwawienie z pochwy u dziewczynki przed okresem pokwitania może świadczyć o urazie narządów płciowych, zmianach skórnych sromu, przedwczesnym dojrzewaniu, obecności ciała obcego lub wypadaniu [...]

Owrzodzenia narządów płciowych zewnętrznych

Coraz częściej opisuje się występowanie owrzodzeń narządów płciowych u nastolatek aktywnych seksualnie.13-15 U dziewcząt przed okresem pokwitania są one rozpoznawane rzadziej. Poznanie rzadko [...]

Podsumowanie

U dziewcząt przed okresem pokwitania choroby sromu i pochwy są częste, można je jednak leczyć w warunkach ambulatoryjnych. Staranne zebranie wywiadu ułatwia ocenę chorych [...]
Do góry