Mięśniaki w czasie ciąży: znaczenie i postępowanie

Society for Maternal-Fetal Medicine z udziałem Beniamina A. Kase‘a, MD, Seana C. BlacKwella, MD

Dr Kase, Maternal-Fetal Medicine physician, Tripler Army Medical Center, Honolulu, Hawaje.

Dr Blackwell, Professor, Chair, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, University of Texas Health Science Center, Houston.

Żaden z autorów nie zgłasza konfliktu interesów w odniesieniu do treści tego artykułu.

Ginekologia po Dyplomie 2015;17(1):28-32

U 32-letniej nieródki w pierwszej ciąży podczas oceny anatomii płodu za pomocą badania USG w 20 tygodniu ciąży wykryto 3 mięśniaki, w tym jeden o wymiarach 6x6x8 cm. Jak często mięśniaki występują podczas ciąży i jakie informacje należy przekazywać pacjentkom na temat wpływu mięśniaków na ciążę?

Mięśniaki są najczęściej występującymi łagodnymi guzami ginekologicznymi rozpoznawanymi u 1-10% kobiet w trakcie ultrasonograficznych prenetalnych badań przesiewowych. W jednoośrodkowym badaniu kohortowym w St. Louis w Missouri, w którym uczestniczyło 64 000 kobiet, stwierdzono występowanie mięśniaków u 3% pacjentek, u których przeprowadzano badanie USG w drugim trymestrze ciąży.1

Opierając się na tej samej populacji badanych, naukowcy doszli do wniosku, że pacjentki z mięśniakami średnio były starsze (35 vs 30 lat), były Afroamerykankami (34,5 vs 20,3%) i miały dodatkowe schorzenia (np. wyższe BMI, cukrzycę i przewlekłe nadciśnienie tętnicze) w porównaniu z kobietami bez mięśniaków. W innym dużym badaniu kohortowym z San Francisco w Kaliforni Qidwai i wsp. odnotowali występowanie mięśniaków u 3,3% Afroamerykanek, 2,2% Azjatek, 1,9% kobiet rasy białej i 1,4% Latynosek.2

Potencjalny wpływ mięśniaków na ciążę oceniano w wielu badaniach i podsumowano w opracowanym niedawno przeglądzie systematycznym. U kobiet z mięśniakami częściej dochodzi do powikłań związanych z nieprawidłowym ułożeniem płodu, porodem przedwczesnym, przedwczesnym pęknięciem błon płodowych w ciąży niedonoszonej (preterm premature rupture of membranes, PPROM), łożyskiem przodującym, przedwczesnym oddzieleniem się łożyska, porodem przez cięcie cesarskie i ciężkim krwotokiem poporodowym. W tabeli znajduje się podsumowanie wyników dotyczących tych powikłań z dwóch dużych badań kohortowych.1,2 Ponadto w przypadku kobiet z mięśniakami masa urodzeniowa noworodków była mniejsza w porównaniu z pacjentkami bez mięśniaków, choć prawdopodobieństwo ograniczenia wzrastania płodu było podobne w obu grupach kobiet.4

Jak rozmiar, liczba i umiejscowienie mięśniaków wpływają na stan noworodka po porodzie?

W badaniu ponad 15 000 kobiet w ciąży pojedynczej, u których przeprowadzono badanie USG w drugim trymestrze ciąży, Qidwai i wsp. odnotowali, że 10% pacjentek z mięśniakami miało guzy mierzące przynajmniej 10 cm.2 U kobiet z mięśniakami >10 cm odse...

U większości kobiet z mięśniakami USG ujawnia tylko jeden mięśniak, ale do 22% pacjentek ma 4 lub więcej mięśniaków. Ani w badaniu Qidwaia i wsp, ani Stouta i wsp. nie było różnic w wynikach porodu niezależnie od tego, czy kobieta miała jednego mi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak rozmiar, liczba i umiejscowienie mięśniaków wpływają na stan noworodka po porodzie?

W badaniu ponad 15 000 kobiet w ciąży pojedynczej, u których przeprowadzono badanie USG w drugim trymestrze ciąży, Qidwai i wsp. odnotowali, że 10% pacjentek z mięśniakami [...]

Jaki jest przebieg wzrostu mięśniaków w ciąży?

Faza wzrostu większości mięśniaków przypada na pierwszy trymestr. Podczas ciąży około 60% mięśniaków rośnie lub maleje o ponad 10% początkowego rozmiaru.6 Hammoud [...]

Jakie leczenie jest dostępne w przypadku dolegliwości bólowych związanych z mięśniakami w ciąży?

Związany z mięśniakami ból wymagający zastosowania leków przeciwbólowych występuje u 5-15% kobiet z mięśniakami. Konieczne może być zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. indometacyny (25-50 mg [...]

Jaki jest zalecany sposób i czas porodu u kobiet, które przeszły wcześniej chirurgiczne usunięcie mięśniaków macicy?

Jedną z głównych obaw dotyczących ryzyka związanego z uprzednim chirurgicznym usunięciem mięśniaków macicy jest pęknięcie macicy przed lub w trakcie porodu.12 Podczas oceny ryzyka [...]
Do góry