Nowe dane na temat encefalopatii noworodków i mózgowego porażenia dziecięcego

Charles J. Lockwood, MD, MHCH

Dr Lockwood, redaktor naczelny Contemporary OB/GYN, Dean of Morsani College of Medicine, Senior Vice President of USF Health, University of South Florida, Tampa, Floryda.

Ginekologia po Dyplomie 2015;17(1):33-35

Nowe doniesienia wskazują, że monitorowanie i wczesna interwencja mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby niekorzystnych wyników postępowania i pozwów o błędy w sztuce lekarskiej.

Aby uświadomić sobie wielkość zagrożeń medyczno-prawnych i obciążeń ekonomicznych w związku ze sprawami sądowymi dotyczącymi porażenia mózgowego, wystarczy wpisać słowa „sprawy sądowe w związku z mózgowym porażeniem dziecięcym” w wyszukiwarkę Google. Będziecie zdumieni skalą dezinformacji i lekkomyślności, jaka przebija z wielu z ponad 350 000 odnalezionych w ten sposób stron internetowych. W tym morzu dezinformacji żegluje drugie wydanie raportu American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zatytułowanego „Encefalopatia noworodków i wyniki neurologiczne ”.1

ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy została powołana przez prezesa ACOG, dr. Richarda Waldmana, a jej przewodniczącą została dr Mary D’Alton. Raport, liczący ponad 230 stron, nie jest lekturą dla osób o słabym sercu, ale zawiera mnóstwo najnowszych informacji na temat etiologii, rozpoznania, prewencji oraz leczenia encefalopatii noworodków i porażenia mózgowego.

Zachęcam wszystkich ginekologów położników, aby przeczytali to opracowanie, a na pewno jest to lektura obowiązkowa dla kierowników klinik ginekologiczno-położniczych i programów szkolenia rezydentów w ginekologii i położnictwie, a także wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów szpitalnych.

Wprowadzenie

Zacznijmy od definicji: encefalopatię noworodków (neonatal encephalopathy) definiuje się jako zespół kliniczny „zaburzeń funkcji układu nerwowego w najwcześniejszych dniach życia noworodka urodzonego po 35 tygodniu ciąży, manifestujących się zaburzeniami świadomości lub drgawkami i często połączonych z trudnościami z rozpoczęciem i podtrzymaniem oddychania oraz zmniejszeniem napięcia mięśniowego i osłabieniem odruchów”.1

Mianem mózgowego porażenia dziecięcego określa się grupę zaburzeń manifestujących się nieulegającymi progresji zaburzeniami ruchowymi (spastyczność, dyskinezy i ataksja), które mogą wystąpić u noworodków urodzonych w dowolnym wieku ciążowym. Nie w...

Z wcześniejszych badań epidemiologicznych wynika, że 69% przypadków encefalopatii noworodków było następstwem czynników występujących przed rozpoczęciem się porodu, natomiast tylko 24% było związanych ze zdarzeniami występującymi przed i podczas p...

Zastosowanie rezonansu magnetycznego do ponownej oceny czynników śródporodowych

Zdolność określania momentu wystąpienia oraz etiologii encefalopatii noworodków i mózgowego porażenia dziecięcego znacznie się poprawiła wraz z wprowadzeniem wczesnej (w ciągu 24-96 godzin po urodzeniu) oceny przy użyciu wyszukanych metod obrazowa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zastosowanie rezonansu magnetycznego do ponownej oceny czynników śródporodowych

Zdolność określania momentu wystąpienia oraz etiologii encefalopatii noworodków i mózgowego porażenia dziecięcego znacznie się poprawiła wraz z wprowadzeniem wczesnej (w ciągu 24-96 godzin po [...]

Patofizjologia uszkodzenia mózgu

Wpływ hipoksji i niedokrwienia na mózg płodu lub noworodka zależy nie tylko od nasilenia i czasu trwania niedoboru tlenu, ale również od wieku [...]

Inne przyczyny encefalopatii noworodków i uszkodzenia mózgu płodu

Za pomocą MR można również lepiej określić niehipoksemiczno-niedokrwienne przyczyny encefalopatii noworodków. Obrazowanie tą metodą pozwala łatwo wykryć wady wrodzone (np. bezzakrętowość) [...]

Kryteria rozpoznawania encefalopatii hipoksemiczno-niedokrwiennej jako przyczyny encefalopatii noworodków lub mózgowego porażenia dziecięcego

Chociaż wciąż bardzo trudno potwierdzić, że incydent hipoksemiczno-niedokrwienny był przyczyną encefalopatii noworodków, sugerują to następujące kryteria:

Do zapamiętania

Wprowadzenie lepszych metod neuroobrazowania noworodków za pomocą MR, a także spektroskopii MR pozwala sądzić, że u znacznej liczby dzieci z encefalopatią noworodków i późniejszym mózgowym [...]
Do góry