Rzut oka na wytyczne acog

Postępowanie w ciąży w późnym terminie i przeterminowanej

Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, ACOG Practice Bulletin No. 146: Management of Late-Term and Postterm Pregnancies, August 2014.

Ginekologia po Dyplomie 2015;17(1):66-68

Termin ciąża przeterminowana odnosi się do ciąży, która osiągnęła lub przekroczyła 42 0/7 tygodnie od ostatniej miesiączki, natomiast ciąża w późnym terminie oznacza ciążę między 41 0/7 a 41 6/7 tygodniem ciąży.1 W 2011 roku w Stanach Zjednoczonych częstość występowania ciąży przeterminowanej wynosiła ogółem 5,5%.2 Częstość występowania ciąży przeterminowanej może być różna w zależności od populacji; częściowo wynika to z różnic w przyjętych metodach postępowania w przypadku ciąż po szacownym terminie porodu. Dokładna ocena wieku ciążowego ma kluczowe znaczenie w ustaleniu prawidłowego rozpoznania i zastosowaniu właściwego postępowania w przypadku ciąż w późnym terminie i przeterminowanych. Przedporodowy nadzór stanu płodu i indukcja porodu zostały ocenione jako metody postępowania mające zmniejszyć chorobowość i śmiertelność okołoporodową związaną z ciążą przeterminowaną i w późnym terminie. Ten dokument ma na celu dokonanie przeglądu aktualnej wiedzy na omawiany temat oraz dostarczenie wytycznych postępowania na podstawie wyników właściwie przeprowadzonych badań ze zdefiniowanymi punktami końcowymi, jeśli takie badania są dostępne. Przedstawiono również rekomendacje oparte na konsensusie i opinii ekspertów.

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists.

Komentarz

Na rzecz wytycznych zmniejszających chorobowość i śmiertelność

Charles J. Lockwood, MD, MHCM

Dr Lockwood, Senior Vice President, USF Health and Dean, Morsani College of Medicine, University of South Florida, Tampa. Jest redaktorem naczelnym pisma Contemporary OB/GYN.