Listy do redakcji

Ginekologia po Dyplomie 2015;17(1):69

Dotyczy artykułu „Nieinwazyjne badania prenatalne: nowy standard opieki?”

Artykuł „Nieinwazyjne badania prenatalne: nowy standard opieki?” (Contemporary OB/GYN, wrzesień 2014, Ginekologia po Dyplomie, listopad 2014) porusza istotny temat nieinwazyjnych badań prenatalnych (noninvasive prenatal testing, NIPT) w dzisiejszej praktyce położniczo-ginekologicznej, zawiera jednak kilka istotnych nieścisłości, pomija dane i ogólnie wprowadza zamieszanie w temacie stosowanych obecnie technologii.

Autorzy używają w tekście terminu „równoległego sekwencjonowania wielu fragmentów DNA (massively parallel genomic sequencing, MPGS)”, myląc sekwencjonowanie nowej generacji (next generation sequencing) oraz technikę równoległego sekwencjonowania (...

Przemysł rozwija się szybko, co wpływa na poprawę tempa i jakości badań; artykuł powstał na podstawie danych z 2013 roku. Najkrótszy czas oczekiwania na wyniki cechuje test prenatalny Verifi ® – od 2 do 4 dni. Ponadto o ile autorzy odnotowali dan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odpowiedź

Drogi Doktorze Vanier,