Ginekolog przed sądem

Brak skierowania na konsultację

Prowadzi dr n. prawn. Radosław Tymiński, radca prawny

Ginekologia po Dyplomie 2015;17(1):70-71

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” będę poruszał tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.

Brak skierowania na potrzebną konsultację może przesądzać o odpowiedzialności (wyrok SA w Szczecinie z 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 50/14)

Na oddział ginekologiczno-położniczy zgłosiła się pacjentka w celu planowego wycięcia macicy z przydatkami z powodu wypadania macicy. Przed zabiegiem pacjentka została poinformowana o dających się przewidzieć następstwach planowanej operacji, a ta...

W sprawie tej sąd uznał, że powikłanie w postaci powstania przetoki pęcherzowo-pochwowej ma charakter jatrogenny, jednak niezawiniony. Sąd przyjął, że tego rodzaju powikłania mogą się zdarzyć i są spowodowane mechanicznym niedokrwieniem ściany pęcherza wobec założenia wielu szwów na stosunkowo małej powierzchni. Zdaniem sądu skoro w protokole pooperacyjnym wskazano na wzmożone krwawienie w tamtej okolicy, konieczność założenia większej ilości szwów nie może być kwestionowana. Również zarzut o brak świadomości możliwości wystąpienia tego rodzaju powikłań sąd oddalił, gdyż ze zgody podpisanej przez pacjentkę wynikało, że niekiedy mogą pojawić się tego rodzaju powikłania. Jednocześnie sąd uznał, że popełniono błąd w sztuce lekarskiej na etapie późniejszym, tj. kontroli pooperacyjnej po wypisie ze szpitala.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Brak skierowania na potrzebną konsultację może przesądzać o odpowiedzialności (wyrok SA w Szczecinie z 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 50/14)

Na oddział ginekologiczno-położniczy zgłosiła się pacjentka w celu planowego wycięcia macicy z przydatkami z powodu wypadania macicy. Przed zabiegiem pacjentka została poinformowana o dających się [...]