Klinicysta klinicyście

Badania oceniające dojrzałość płuc – wciąż przydatne

Robert J. Stiller, MD1
Maia Sharuk, MD2
Steven A. Laifer, MD3

1Chief Section of Meternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Bridgeport Hospital, Yale New Haven Health System, Bridgeport, Connecticut

2Resident physician Department of Obstetrics and Gynecology, Bridgeport Hospital, Yale New Haven Health System, Bridgeport, Connecticut

3Chief Section of Obstetrics, Department of Obstetrics and Gynecology, Bridgeport Hospital, Yale New Haven Health System, Bridgeport, Connecticut

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów w związku z treścią artykułu.

Contemporary OB/GYN 2015;60(3):34-36

Wiedza na temat dojrzałości płuc dostarcza dodatkowych przydatnych informacji, które są unikalne i istotne dla pacjentek.


Położnicy często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą zadać sobie pytanie: „Czy poród jest wskazany z uwagi na korzyści dla matki lub płodu, czy też ta ciąża może być bezpiecznie kontynuowana?”. Różne scenariusze kliniczne są obarczone ryzykiem, które jest trudne do przewidzenia, nawet jeśli opieramy się na naszej najdokładniejszej ocenie i korzystamy z najlepszych narzędzi. Monitorowanie płodu jest jednym z takich narzędzi, które jest stosowane w codziennej praktyce do oceny dobrostanu płodu, chociaż nie jest to narzędzie idealne.1 Może ono pomóc w podjęciu decyzji o urodzeniu wcześniaka, jeśli jego dobrostan jest zaburzony, lub przekonać, że poród można bezpiecznie opóźnić.

Kolejną metodą w instrumentarium oceny dojrzałości płuc płodu (FLM – fetal lung maturity) jest amniopunkcja, która może pomóc zdecydować, w jakich przypadkach zagrożenia dla płodu lub matki lepiej jest zakończyć ciążę, niż przyjąć postawę wyczekującą. Dokładniej, jeśli ryzyko zespołu zaburzeń oddychania u płodu (RDS – respiratory distress syndrome) jest małe (tzn. potwierdzono FLM), rozsądniejszy jest poród przed wystąpieniem powikłań u płodu lub matki. Na przykład u pacjentek z cukrzycą źle kontrolowaną przed ciążą ryzyko martwego urodzenia i RDS jest większe, co sprawia, że potwierdzenie dojrzałości płuc płodu jest ważnym elementem postępowania. Wykonywanie amniopunkcji w celu oceny FLM zostało jednak ostatnio poddane surowej krytyce.

Perspektywa historyczna

W opublikowanym w 2013 roku raporcie Committee Opinion No 560 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) „Medycznie uzasadniony poród w późnym okresie przed terminem porodu lub we wczesnym okresie w terminie porodu” dokonano przeglądu danych dotyczących chorobowości noworodków związanej z porodem w późnym okresie przed terminem (34-36 6/7 tygodni) i porodem we wczesnym terminie (37-38 6/7 tygodni).2

W analizie uwzględniono poważne choroby noworodków (np. RDS, krwawienie dokomorowe i martwicze zapalenie jelit), ale również mniej poważne schorzenia (takie jak zaburzenia temoregulacji, hiperbilirubinemia, trudności w karmieniu i przyjęcie na oddział intensywnej opieki noworodków). Dokument ten dostarczył dwóch ważnych i przydatnych informacji. Nie zaleca się planowego cięcia cesarskiego przed 39 tygodniem ciąży z powodu zwiększonej chorobowości noworodków w przypadku późnych porodów przed terminem lub wczesnych w terminie porodu, nawet w przypadkach gdy potwierdzono dojrzałość płuc płodu. Ponadto dokument zawiera wytyczne i zalecenia, kiedy należy zakończyć ciążę w przypadku danego powikłania medycznego lub płodowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Porównanie korzyści i ryzyka

Mimo ostatniej próby zmiany podejścia, za którą opowiedziało się ACOG, utrzymujemy, że ocena dojrzałości płuc płodu może przynosić istotne korzyści kliniczne. [...]
Do góry