Spis treści

03/2015
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora Redaktor Naczelny

Nowości
Rzut oka na wytyczne acog
Klinicysta klinicyście
Przypadek
Przypadki laparoskopowe
Najczęstsze błędy
Usg
Ginekolog przed sądem
  • Zabieg Kristellera Dostęp Otwarty

    Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny