Rzut oka na wytyczne acog

Równoważenie kosztów i korzyści związanych z przedporodową obserwacją płodu

Haywood L. Brown, MD

F. Bayard Carter Professor and Chair, Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Duke University School of Medicine, Durham, Karolina Północna

 

PODSUMOWANIE WYTYCZNYCH
Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, ACOG Practice Bulletin No. 145: Antepartum Fetal Survellance, July 2014
Celem obserwacji płodu przed porodem jest zapobieganie jego zgonowi. Techniki obserwacji płodu przed porodem oparte na ocenie akcji serca płodu (fetal heart rate, FHR) stosuje się w praktyce klinicznej od niemal czterdziestu lat. Wraz z wykonanym USG w czasie rzeczywistym oraz badaniem dopplerowskim przepływu krwi w tętnicy pępowinowej służą do oceny dobrostanu płodu. Technik obserwacji płodu używa się rutynowo do oceny ryzyka zgonu płodu w przypadku ciąży powikłanej przez współistniejące choroby stwierdzone u matki (np. cukrzyca ciążowa) oraz takiej, w której doszło do powikłań (np. zahamowania wzrastania płodu). Celem tej pracy jest dokonanie przeglądu aktualnych wskazań do przedporodowej obserwacji płodu i stosowanych w niej technik oraz sformułowanie opartych na najlepszych dowodach naukowych wytycznych dotyczących postępowania w przypadku przedporodowej obserwacji płodu.
Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists.

Przez niemal cztery dekady monitoring akcji serca płodu był stosowany do oceny jego przedporodowego i śródporodowego dobrostanu. Podczas gdy zarówno przedporodowy, jak i śródporodowy monitoring spotyka się z krytyką, przedporodowa obserwacja FHR służąca ocenie ryzyka obumarcia i urodzenia martwego płodu (czyli, gdy stosowana jest dla celów, do których była przeznaczona na etapie jej wdrożenia w latach 70. XX wieku) wywołuje mniej kontrowersji.

Niniejszy biuletyn zawiera przegląd wskazań i technik przedporodowej obserwacji płodu, w której FHR stanowi stały parametr stosowany w ocenie dobrostanu płodu.

Nieprawidłowy wynik obserwacji płodu opiera się na zmianach fizjologicznych, które wpływają na akcję serca i żywotność płodu. Na akcję serca, jego aktywność, a szczególnie napięcie mięśniowe mają wpływ zmiany w maciczno-łożyskowym przepływie krwi. Na te parametry wpływa więc niedotlenienie płodu i kwasica. Chociaż niepokojący wynik obserwacji płodu jest skorelowany z jego niedotlenieniem i kwasicą, na podstawie tych wskaźników nie można prognozować stopnia czy czasu trwania zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej płodu ani precyzyjnie przewidywać, jaki będzie jego stan.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Techniki obserwacji przedporodowej

Znakiem ostrzegawczym świadczącym o tym, że płód może być zagrożony, jest subiektywne odczucie matki dotyczące zmniejszonej ruchliwości płodu. Jeśli pacjentka stosuje [...]

Terminy wykonywania testów reaktywnych

Zgodnie z obecną praktyką kliniczną NST powinno się wykonywać raz lub dwa razy w tygodniu po ukończeniu 31 tygodnia ciąży (32 0/7), [...]

Wskazania do obserwacji przedporodowej i postępowanie

Badania przedporodowe stosuje się w ciążach obarczonych zwiększonym ryzykiem urodzenia martwego płodu, na przykład w ciążach matek chorych na cukrzycę lub [...]

Podsumowanie

Przedporodowa obserwacja płodu w przypadku płodów obarczonych ryzykiem zgonu ustalonym na podstawie wskazań do tej obserwacji wytrzymała próbę czasu, uwzględniając cel, [...]
Do góry