Objawy nietrzymania moczu z parć naglących, szczególnie u młodych kobiet, mogą być związane z chorobami neurologicznymi, np. stwardnieniem rozsianym. W czasie ciąży zwiększa się przepływ nerkowy oraz produkcja moczu, co może wpływać na objawy częstomoczu zgłaszane przez ciężarne. Częstomocz dotyczy 61% pacjentek w I i II trymestrze ciąży i około 81% w III trymestrze.41 Wykazano również częstsze występowanie parć naglących i nietrzymania moczu z parć naglących (19%) u ciężarnych wieloródek. Według innych autorów nadreaktywność wypieracza stwierdzono u 24% ciężarnych.12,13

Rozpoznanie OAB ustala się na podstawie wywiadu i 3-dniowej karty mikcji.42 Inwazyjne badania urodynamiczne (cystometria, badanie ciśnieniowo-przepływowe) wskazane są jedynie w przypadku OAB opornego na farmakoterapię lub przed wdrożeniem inwazyjnych metod leczenia.42 W celu wykluczenia innych przyczyn nadreaktywności wypieracza należy wykonać dodatkowe badania (m.in. USG, badania moczu). W leczeniu zachowawczym OAB zaleca się trening pęcherza moczowego. Zgodnie z rekomendacjami International Consultation on Incontinence przerwa między mikcjami w ciągu dnia początkowo, w założeniu, powinna wynosić godzinę. Następnie pacjentka podejmuje próby wydłużenia czasu między mikcjami o 15-30 minut na tydzień w celu osiągnięcia przerwy 2-3-godzinnej.43 Leczenie farmakologiczne (preparaty przeciwcholinergiczne, agonista adrenergicznego receptora β3 – mirabegron) jest podstawą terapii OAB. Terapia ta powinna trwać co najmniej 6 miesięcy. W celu oceny skuteczności leczenia zaleca się wykonanie 3-dniowej karty mikcji po 2-3 miesiącach leczenia, następnie w razie braku poprawy można zaproponować zmianę dawki lub preparatu bądź poszerzenie diagnostyki. W przypadku braku skuteczności farmakoterapii doustnej do rozważenia jest leczenie zabiegowe OAB – wstrzyknięcia dopęcherzowe toksyny botulinowej.

Podsumowanie

Młode kobiety zgłaszają częściej objawy wysiłkowego nietrzymania moczu, rzadziej nietrzymania moczu z parć naglących. W diagnostyce nietrzymania moczu najważniejszy jest wywiad. Badania inwazyjne (urodynamika, cystoskopia) nie są zalecane w postępowaniu podstawowym. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu jest poród siłami natury. Nie wykazano różnic w częstości objawów OAB w grupach pacjentek po porodzie siłami natury i cięciu cesarskim.

W leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u młodych kobiet zaleca się w pierwszej kolejności metody zachowawcze. W razie braku skuteczności leczenia zachowawczego do rozważenia pozostaje leczenie operacyjne. Operacja taśmowa w leczeniu WNM powinna być proponowana pacjentkom po zakończonym rozrodzie. Ciąża po przebytej operacji taśmowej powinna być rozwiązana przez cięcie cesarskie. W leczeniu pęcherza nadreaktywnego u młodych kobiet zaleca się trening pęcherza moczowego i leczenie farmakologiczne.

Do góry