Dokumentacja medyczna odmowy przyjęcia do szpitala

dr n. med. Agnieszka Konieczna1
dr n. praw. Radosław Tymiński2

1Specjalista ginekologii i położnictwa, www.medfemina.pl

2Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Nie ulega wątpliwości, że praca na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub w izbie przyjęć (IP) jest jedną z najtrudniejszych, ponieważ wiąże się nie tylko z koniecznością działania w warunkach stresu i niedoboru czasu, lecz także obfituje w sytuacje wywołujące ogromne emocje u pacjentów. Z tego powodu to właśnie lekarze pracujący na SOR-ach lub w IP są jednymi z najbardziej narażonych pracowników opieki zdrowotnej na roszczenia ze strony pacjentów i ich rodzin. Tymczasem ogromna liczba konsultacji udzielanych w trakcie ostrego dyżuru, niekiedy z błahych powodów, powoduje niechęć personelu medycznego do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. To właśnie prawidłowe wpisy w dokumentacji medycznej z IP i SOR-u są jednak często jedyną obroną lekarza. Z tego powodu postanowiliśmy poświęcić kilka refleksji dokumentacji medycznej z SOR-ów i IP.

Na wstępie trzeba zauważyć, że w ginekologiczno-położniczej izbie przyjęć spotykamy się zazwyczaj z trzema rodzajami pacjentek, tj. pacjentkami zgłaszającymi się do szpitala:

  • ze skierowaniem w celu podjęcia planowego leczenia (przeważnie operacyjnego)
  • w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
  • w celu uzyskania świadczeń ambulatoryjnych, których z różnych powodów nie uzyskały w poradni.
Do góry