Ginekolog przed sądem

Łańcuch błędów, niedociągnięć i nieodpowiedniego traktowania pacjentki

Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” poruszam tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.

Korowód błędów 
(wyrok SO w Łodzi z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II C 483/12)

W sprawie, którą chciałem przedstawić, splata się tak wiele wątków, że trudno poruszyć je wszystkie. Warto jednak niektóre z nich zasygnalizować, aby wskazać na czynniki przesądzające o tym, że lekarzom wytoczono proces, który został przez nich przegrany.

Pacjentka w ciąży drugiej (poprzednia ciąża została rozwiązania cięciem cesarskim) została przyjęta do szpitala w 39 tygodniu ciąży w poniedziałek. Po przyjęciu pacjentki do szpitala ordynator zadecydował, że odbędzie ona poród drogami natury. We ...

Rozstrzygający tę sprawę sąd okręgowy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i opinii biegłego sądowego uznał zasadność roszczeń pacjentki, podkreślając, że: „prowadzenie porodu drogami natury nie jest błędem lekarskim mimo istniejących w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Korowód błędów (wyrok SO w Łodzi z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II C 483/12)

W sprawie, którą chciałem przedstawić, splata się tak wiele wątków, że trudno poruszyć je wszystkie. Warto jednak niektóre z nich zasygnalizować, [...]
Do góry