Rozpoznanie i leczenie naczyń przodujących

Rachel G. Sinkey, MD
Anthony O. Odibo, MD, MSCE
Jodi Dashe, MD

Society of Maternal-Fetal Medicine

Definicja, epidemiologia, historia naturalna, rozpoznanie i leczenie naczyń przodujących, zwłaszcza w przypadkach rozpoznanych prenatalnie.

Czym są naczynia przodujące?

O naczyniach przodujących mówi się, gdy naczynia krwionośne niezabezpieczone pępowiną lub łożyskiem przechodzą przez owodnię i biegną przez szyjkę macicy. Opisano dwa typy naczyń przodujących. Typ 1 występuje w przypadku błoniastego przyczepu pępowiny, czyli przyczepu pępowiny na błonach płodowych zamiast na płycie łożyska, kiedy naczynia płodowe biegnące swobodnie w obrębie owodni przylegają do szyjki macicy lub znajdują się blisko niej. Ryzyko naczyń przodujących typu 1 występuje w ciążach po leczeniu łożyska przodującego lub z nisko położonym łożyskiem.

Typ 2 występuje, kiedy łożysko zawiera płat dodatkowy lub jest wielopłatowe (typowo dwupłatowe), a naczynia płodowe łączące dwa płaty łożyska przebiegają nad szyjką macicy lub w jej pobliżu. Mimo że nie ma wystandaryzowanych kryteriów stwierdzających, jak blisko ujścia wewnętrznego szyjki muszą znajdować się te naczynia, aby można było rozpoznać naczynia przodujące, zaproponowano wartość progową 2 cm. W jednym z badań we wszystkich przypadkach porodu w trybie nagłym w związku z rozpoznaniem naczyń przodujących naczynie płodowe znajdowało się w odległości do 2 cm od ujścia szyjki.

Jakie są kliniczne implikacje naczyń przodujących?

Naczynia przodujące wikłają w przybliżeniu jeden na 2500 porodów. Jeżeli nastąpi pęknięcie błon płodowych, te naczynia również mogą pęknąć, co powoduje krwotok, wykrwawienie się lub nawet zgon płodu. Może również dojść do niedotlenienia płodu, jeżeli naczynia przylegające do szyjki macicy zostaną uciśnięte i krążenie zostanie zaburzone.

W najnowszym badaniu śmiertelność okołoporodowa w ciążach powikłanych naczyniami przodującymi wyniosła <10%, głównie dzięki poprawie prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej. Największe dotychczasowe badanie, w którym oceniano wyniki takich cią...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie są czynniki ryzyka naczyń przodujących?

Dwoma głównymi czynnikami ryzyka naczyń przodujących są: błoniasty przyczep pępowiny, który odpowiada za większość opisanych przypadków, oraz dodatkowy płat łożyska lub [...]

Jak rozpoznaje się naczynia przodujące?

W niedawnym przeglądzie systematycznym 8 serii, które obejmowały ponad 400 000 ciąż i 138 przypadków naczyń przodujących, mediana częstości wykrywania wyniosła 93%, [...]

Jak należy postępować w ciąży z rozpoznaniem naczyń przodujących?

Celem postępowania w przypadku naczyń przodujących jest bezpieczne przedłużenie ciąży, a jednocześnie uniknięcie potencjalnych powikłań i zgonu w związku z pęknięciem [...]

Jak i kiedy należy rozwiązać ciążę powikłaną naczyniami przodującymi?

Ostatecznym celem jest rozwiązanie ciąży przed pęknięciem błon płodowych, a jednocześnie zminimalizowanie następstw jatrogennego wcześniactwa. Nie zaleca się amniopunkcji oceniającej dojrzałość [...]
Do góry