Temat numeru

Rozpoznanie i postępowanie w przypadku łożyska przyrośniętego

Tania F. Esakoff, MD

Assistant Clinical Professor of Obstetrics and Gynecology, Division of Maternal Fetal Medicine, Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles

Ciągły wzrost częstości wykonywania cięć cesarskich jest przyczyną stałego wzrostu częstości występowania tego potencjalnego położniczego stanu nagłego.


ZAGADNIENIA KLUCZOWE
• Postępowanie zachowawcze zaleca się, gdy utrata krwi jest minimalna, pacjentka w pełni poinformowana i możliwy jest rygorystyczny nadzór.
• Chorobowość matczyną można zmniejszyć, jeżeli kobieta rodzi w szpitalu trzeciego stopnia referencyjności pod opieką wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów.

Nieprawidłowe przyrośnięcie łożyska obejmuje cały zakres zaburzeń przyczepu łożyska, w tym łożysko przyrośnięte (placenta accreta), łożysko wrośnięte (placenta increta) oraz łożysko przerośnięte (placenta percreta). W ostatnich dekadach obserwuje się stały wzrost częstości występowania łożyska przyrośniętego, z 1 na 2510 ciąż na początku lat osiemdziesiątych XX wieku do 1 na 533 ciąż w latach 1982-2002.1-3 Łożysko przyrośnięte wiąże się ze śmiertelnością sięgającą 10% i odpowiada za większość histerektomii wykonywanych razem z cięciem cesarskim.4 Do czynników ryzyka należą: wcześniejsza operacja macicy, łożysko przodujące, zaawansowany wiek matki oraz liczba porodów wynosząca 3 lub więcej.3

Co ciekawe, w niedawnym dużym badaniu przeprowadzonym w ośrodkach medycyny matczyno-płodowej stwierdzono, że wcześniejsze chirurgiczne usunięcie mięśniaków macicy nie wydaje się związane z większym ryzykiem łożyska przyrośniętego. Uważa się natomiast, że istnieje bezpośredni związek między rosnącą częstością wykonywania cięć cesarskich a wzrostem częstości występowania łożyska przyrośniętego.5 W latach siedemdziesiątych XX wieku przez cięcie cesarskie rozwiązywano łącznie 5,5% ciąż, natomiast do 2012 roku odsetek ten zwiększył się do 32,8%.6 Uderzający związek między cięciem cesarskim w wywiadach a występowaniem łożyska przyrośniętego został zilustrowany w badaniu porównującym liczbę wcześniejszych cięć cesarskich z ryzykiem łożyska przyrośniętego w obecnej ciąży (ryc. 1).7 Nawet jeżeli w obecnej ciąży nie występowało łożysko przodujące, ryzyko łożyska przyrośniętego w przypadku pięciu wcześniejszych cięć cesarskich wynosiło prawie 5%. Jeżeli w obecnej ciąży u pacjentki stwierdzono łożysko przodujące, ryzyko łożyska przyrośniętego zwiększało się do 40% już w przypadku zaledwie dwóch wcześniejszych cięć cesarskich (ryc. 1).7

Chorobowość

Łożysko przyrośnięte wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nacięcia pęcherza moczowego, uszkodzenia moczowodu, zatorowości płucnej, potrzeby wentylacji mechanicznej, a także większym ryzykiem przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej oraz więk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

<<>>Pojęcie nieprawidłowego przyrośnięcia łożyska odnosi się do wadliwego wnikania kosmków w mięsień macicy. Terminologia zaburzeń przyczepu łożyska zależy od stopnia [...]

Postępowanie przed porodem i moment rozwiązania ciąży

Dostępne są jedynie ograniczone dane na temat optymalnego postępowania przed porodem w przypadkach nieprawidłowego przyrośnięcia łożyska. Zasadniczo uważa się, że nie [...]

Leczenie operacyjne

Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do operacji. Umieszczenie pacjentki w pozycji litotomijnej na plecach i użycie strzemion umożliwia bezpośrednią ocenę krwawienia z [...]

Zabiegi uzupełniające

W celu zmniejszenia chorobowości związanej z łożyskiem przyrośniętym wykonywano zabiegi czasowego zamknięcia tętnic biodrowych wewnętrznych za pomocą balonów. Cewniki z balonami [...]

Znieczulenie i leczenie hematologiczne

W rozwiązywaniu ciąży u pacjentki z nieprawidłowym przyczepem łożyska za bezpieczne uważa się zarówno znieczulenie ogólne, jak i regionalne. U każdej [...]

Strategia postępowania

Trwają dyskusje dotyczące najlepszej ogólnej strategii postępowania w przypadkach nieprawidłowego przyczepu łożyska. W niedawnym badaniu obejmującym 76 pacjentek stwierdzono, że planowe [...]
Do góry