Przewlekły ból związany z aktywnością seksualną

Deborah Coady, MD, FACOG

Clinical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, New York University Langone Medical Center, Nowy Jork

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

• Ból związany z aktywnością seksualną jest bólem fizycznym, a nie dysfunkcją seksualną ani problemem psychologicznym.

• Ustalenie właściwego rozpoznania i zastosowanie współczesnego leczenia powodują poprawę u większości pacjentek, umożliwiając im podjęcie aktywności seksualnej lub powrót do niej.

Jedna trzecia kobiet w którymś momencie życia odczuwa przez 3 lub więcej miesięcy ból związany z aktywnością seksualną. Ból ten może wystąpić podczas pobudzenia lub kontaktu intymnego bądź po nim i może utrzymywać się przez wiele dni. Ból narządów rodnych i sromu może również występować stale i niezależnie, a aktywność seksualna może zwiększać jego nasilenie. Ból związany z aktywnością seksualną jest jedną z cech zespołu przewlekłego bólu w obrębie miednicy – stanu, który w dowolnym momencie występuje u 30 milionów kobiet w Ameryce Północnej.1-3 Ból ten występuje u większości kobiet z różnymi postaciami zespołu przewlekłego bólu w obrębie miednicy. Na przykład ból związany z aktywnością seksualną zgłasza 75% kobiet ze śródmiąższowym zapaleniem pęcherza/zespołem bolesnego pęcherza moczowego.4

Intymne kontakty seksualne są fundamentalnym pragnieniem większości kobiet. Kobiety cierpiące na zespoły bólowe związane z aktywnością seksualną zgodnie podają, że brak tej aktywności lub związanej z nią przyjemności jest głównym powodem gorszej jakości ich życia.5,8 Co zrozumiałe, u takich kobiet często występują też takie wtórne problemy, jak depresja, lęk, spadek libido oraz problemy w związkach.7

Na to pogorszenie ogólnej jakości życia nakładają się jeszcze uczucia wstydu, winy, zażenowania oraz izolacji. Mimo zwiększającej się otwartości kulturowej w kwestiach seksualności ponad jedna trzecia kobiet doświadczających bólu związanego z aktywnością seksualną nigdy nie poszukuje z tego powodu pomocy fachowego personelu medycznego. Kiedy natomiast zwracają się o taką pomoc, często mają poczucie, że ich problemy zostały źle zrozumiane lub zbagatelizowane. Połowa jest niezadowolona z kontaktów z lekarzami.6,9 Kobiety często podają, że po pobieżnym badaniu miednicy słyszą, iż ból musi powstawać „gdzieś w ich głowie”. Na szczęście kobiety dotknięte tym problemem odnoszą coraz więcej korzyści z użytkowania mediów społecznościowych, samokształcenia, dzielenia się doświadczeniami i dostępnymi zasobami, a także samodzielnej opieki.

Ginekolodzy-położnicy znajdują się na pierwszej linii opieki nad kobietami dotkniętymi bólem związanym z aktywnością seksualną. Ponieważ jednak większość z nich przeszła jedynie okrojone formalne szkolenie w tym zakresie lub ma niewielkie doświadc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podejście wielopłaszczyznowe

Kiedy zaczynałam zajmować się kobietami doświadczającymi bólu związanego z aktywnością seksualną, metody usystematyzowanej oceny nie były dostępne. Nie chcąc przeoczyć żadnych [...]

Ogólne zasady leczenia

Należy opracować zindywidualizowany plan leczenia uwzględniający wszystkie płaszczyzny problemu i przekazać go pacjentce w formie pisemnej. Powierzchnie sromu muszą być chronione [...]
Do góry