Rzut oka na wytyczne acog

Rak endometrium 2005-2015

Ilana Cass, MD

Vice Chair, Associate Clinical Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles, Kalifornia; członek rady redakcyjnej czasopisma Contemporary OB/GYN

Podsumowanie wytycznych
Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, ACOG Practice Bulletin No. 149: Endometrial cancer, kwiecień 2015

Rak endometrium

Rak endometrium jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym układu rozrodczego: niemal każdy ginekolog ma do czynienia z tą chorobą. Dokładne poznanie epidemiologii, patofizjologii oraz strategii diagnostyki i leczenia tego nowotworu umożliwia ginekologom-położnikom identyfikację kobiet z grupy zwiększonego ryzyka, pozwala przyczynić się do zmniejszenia tego ryzyka, a także ułatwia wczesne rozpoznanie choroby. Celem niniejszego opracowania jest omówienie obecnych poglądów na temat raka endometrium oraz przedstawienie wytycznych postępowania, które zostały zweryfikowane w badaniach naukowych z oceną klinicznych wyników leczenia, jeżeli takie badania są dostępne. Przedstawiono również dodatkowe wytyczne oparte na uzgodnionej opinii ekspertów.

Wykorzystane za zgodą.

Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists


Practice Bulletin nr 149, opublikowany w kwietniu 2015 roku, zastąpił Practice Bulletin nr 65 z 2005 roku. W niniejszym komentarzu omówiono szeroko problem raka endometrium, bazując na uaktualnionym dokumencie jako źródle. Te nowe wytyczne odzwierciedlają obecne poglądy na temat genetycznych przyczyn i czynników ryzyka raka endometrium. Rozszerzono w nich obecne postępowanie o zalecenia klasy A (oparte na mocnych i zgodnych dowodach z badań naukowych – przyp. tłum.) dotyczące właściwej oceny nieprawidłowych krwawień z macicy w celu optymalizacji wykrywania raka endometrium, a także opisano właściwą ocenę przedoperacyjną.

W 2009 roku wprowadzono nową chirurgiczną klasyfikację zaawansowania raka endometrium, która lepiej odzwierciedla przebieg nowotworu i pozwala odpowiednio dostosować planowanie leczenia. W dokumencie opowiedziano się za wykorzystywaniem minimalnie inwazyjnych metod chirurgicznych do oceny zaawansowania oraz leczenia raka endometrium, ponieważ w dużych randomizowanych próbach klinicznych potwierdzono, że powoduje to znaczne zmniejszenie chorobowości związanej z leczeniem chirurgicznym. Practice Bulletin odzwierciedla również utrzymujące się kontrowersje dotyczące leczenia adiuwantowego i oferuje ważne opinie ekspertów dotyczące właściwego nadzoru nad chorymi na raka endometrium po leczeniu w celu poprawy jakości życia.

Rozszerzona lista czynników ryzyka

Epidemia otyłości w Stanach Zjednoczonych spowodowała wzrost zapadalności na raka endometrium. W niedawnej metaanalizie ponad 40 badań z udziałem 32 milionów kobiet stwierdzono, że wskaźnik masy ciała (BMI) wykazuje ścisły związek z ryzykiem raka ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Predyspozycje genetyczne

Zwiększona świadomość ścisłego związku między wywiadami osobistym i rodzinnym a dziedzicznymi skłonnościami do nowotworów narządów rozrodczych skłoniła do częstszego wykonywania badań [...]

Rozpoznawanie raka endometrium

W omawianym biuletynie opowiedziano się za ultrasonografią przezpochwową lub ambulatoryjną biopsją endometrium z użyciem narzędzia jednorazowego użytku jako równie akceptowalnymi metodami [...]

Uaktualniona chirurgiczna klasyfikacja zaawansowania nowotworu

W randomizowanych próbach klinicznych wykazano, że właściwym i preferowanym sposobem klasyfikowania raka endometrium są operacje minimalnie inwazyjne. Chirurgia minimalnie inwazyjna wiąże [...]

Nadzór onkologiczny nad kobietami z rakiem endometrium

W wytycznych opracowanych przez Society of Gynecologic Oncologists i przez sieć ośrodków onkologicznych National Comprehensive Cancer Network, a dotyczących nadzoru nad [...]
Do góry