Temat numeru

Poród przez pochwę a dno miednicy: następstwa uszkodzenia mięśnia dźwigacza odbytu

Lennox Hoyte, MD, MSEECS1
Allison M. Wyman, MD2
Lindsey A. Hahn, DO3

1Professor, Fellowship, Division Director, Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa, Floryda

2Clinical Fellow, Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa, Floryda

3Clinical Fellow, Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa, Floryda

Rozciągnięcie mięśni prowadzi do problemów w późniejszym okresie życia.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Czynnikami ryzyka uszkodzenia mięśnia dźwigacza odbytu podczas porodu są: liczba porodów przez pochwę, zaawansowany wiek matki, masa urodzeniowa dziecka, długość drugiego okresu porodu, wielkość główki płodu oraz poród z użyciem kleszczy.
  • Nie u wszystkich kobiet z uszkodzeniem mięśnia dźwigacza odbytu występują objawy, ale istotny odsetek z nich cierpi z powodu utrzymujących się dolegliwości ze strony dna miednicy.


Do uszkodzenia mięśnia dźwigacza odbytu dochodzi podczas 3 na 10 porodów przez pochwę i jest ono często przyczyną dysfunkcji dna miednicy, w tym wypadania narządów miednicy oraz nietrzymania moczu lub stolca. Poznanie mechanizmu uszkodzenia dźwigacza odbytu ma zasadnicze znaczenie dla zminimalizowania tego powikłania podczas porodu. Od dawna wiadomo, że grupa mięśni dźwigacza odbytu odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu dna miednicy u kobiet.1

Jeżeli ta grupa mięśni funkcjonuje prawidłowo, pełni wiele ról, w tym podtrzymuje pochwę i narządy miednicy oraz umożliwia trzymanie moczu i stolca.2 Zespół mięśnia dźwigacza odbytu składa się z trzech głównych grup mięśniowych: łonowo-odbytniczej, łonowo-guzicznej oraz biodrowo-guzicznej, które są unerwione przez nerw dźwigacza odbytu (S2-4), biegnący po brzusznej powierzchni mięśnia dźwigacza odbytu.3

Zespół mięśnia dźwigacza odbytu otacza największe potencjalne wrota przepukliny w organizmie człowieka i zaburzenie funkcjonowania tego zespołu mięśni jest obecnie najlepiej poznaną przyczyną wypadania narządów miednicy.1 Wektory sił działających na ten mięsień podczas przechodzenia główki płodu przez kanał rodny są przyczyną nadmiernego naprężenia i rozciągnięcia mięśnia, co zwiększa ryzyko jego uszkodzenia.

Podczas porodu przez pochwę otwarcie rozworu moczowo-płciowego zwiększa się znacznie, aby umożliwić przejście płodu. Najbardziej dystalne części dźwigacza odbytu (mięśnie łonowo-guziczny i łonowo-odbytniczy) muszą się wtedy rozciągnąć ponad trzykrotnie w stosunku do ich zwykłej długości, co powoduje naprężenie mięśni i ich przyczepów do spojenia łonowego.4 Zwiększone naprężenie może być przyczyną uszkodzenia lub nawet całkowitego zerwania i oddzielenia się mięśnia dźwigacza odbytu od miejsca jego przyczepu do spojenia łonowego.

Ponadto podczas drugiej fazy porodu, kiedy dochodzi do zstępowania główki, nadmierne rozciągnięcie biodrowo-guzicznej części dźwigacza odbytu powoduje również rozciągnięcie nerwu dźwigacza odbytu. Długotrwałe rozciągnięcie tego nerwu ruchowego stw...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Anatomia

<<>> <<>> <<>>

Czynniki ryzyka

Stwierdzono, że poród przez pochwę jest czynnikiem ryzyka uszkodzenia dźwigacza odbytu. Większa liczba porodów przez pochwę wiąże się ze względnym dożywotnym [...]

Następstwa

Teza, że uszkodzenie dźwigacza odbytu prowadzi do objawowej dysfunkcji dna miednicy, w tym wypadania narządów miednicy oraz nietrzymania moczu i stolca, [...]

Zapobieganie i zalecenia

W wielu badaniach wykazano, że poród przez pochwę wywiera negatywny wpływ na dno miednicy, ale dotychczas nie ma danych z prób [...]

Podsumowanie

W wielu badaniach wykazano, że poród przez pochwę niekorzystnie wpływa na dno miednicy. Dostępne dowody z badań naukowych są jednak niewystarczające, [...]
Do góry