Ginekolog przed sądem

Odpowiedzialność prawna kierownika dyżuru

Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” poruszam tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.

Odpowiedzialność prawną za przebieg dyżuru bierze na siebie jego kierownik
(wyrok SA w Lublinie z 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 188/13)

Punktem wyjścia do dzisiejszych rozważań będzie niezwykle ważne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, które dotyczy zagadnienia odpowiedzialności lekarzy dyżurnych. Wyrok ten jest szczególnie istotny, ponieważ odnosi się do – w zasadzie – powszechnej na dyżurach medycznych praktyki nieprzydzielania pacjentek do konkretnego lekarza.

W omawianej sprawie podczas dyżuru na oddziale ginekologiczno-położniczym dwóch lekarek (jednej z I, a drugiej z II stopniem specjalizacji z ginekologii i położnictwa) doszło do wewnątrzmacicznego zgonu płodu w wyniku jego niedotlenienia. Z tego p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odpowiedzialność prawną za przebieg dyżuru bierze na siebie jego kierownik(wyrok SA w Lublinie z 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 188/13)

Punktem wyjścia do dzisiejszych rozważań będzie niezwykle ważne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, które dotyczy zagadnienia odpowiedzialności lekarzy dyżurnych. Wyrok ten [...]
Do góry