Rozszerzone monitorowanie czynności serca płodu: to nie magiczny środek

Charles J. Lockwood, MD, MHCM, redaktor naczelny czasopisma Contemporary OB/GYN,

Dean of Morsani College of Medicine, Senior Vice President of USF Health, University of South Florida,Tampa, Floryda

Niedawna próba kliniczna wykazała, że analiza odcinka ST nie zmniejsza częstości występowania porażenia mózgowego.

W ciągu ostatnich 35 lat częstość cięć cesarskich wykonywanych w trybie nagłym zwiększyła się ponad dwukrotnie, natomiast częstość urodzeń dzieci z porażeniem mózgowym pozostała niemal stała i wynosi około 2 na 1000 żywych urodzeń.1 Wielu postrzega to jako poważne niepowodzenie ciągłego śródporodowego elektronicznego monitorowania częstości rytmu serca płodu (FHR – fetal heart rate). Opublikowana w 2013 roku metaanaliza kontrolowanych prób klinicznych, w których porównywano elektroniczne monitorowanie FHR z okresowym osłuchiwaniem, wykazała, że ta pierwsza metoda nie spowodowała istotnego zmniejszenia łącznej częstości zgonów w okresie okołoporodowym ani występowania porażenia mózgowego, natomiast wiązała się z istotnym wzrostem częstości cięć cesarskich (ryzyko względne [RR] 1,63; 95% przedział ufności [CI] 1,29-2,07; n = 18 861, 11 prób klinicznych).2

Przez pewien czas przypuszczano, że monitorowanie FHR w połączeniu z pulsoksymetrią płodu umożliwia uzyskanie większej liczby dokładnych rozpoznań i pozwala na zmniejszenie liczby cięć cesarskich, ale w randomizowanych kontrolowanych próbach klinicznych nie wykazano takiej korzyści.3 Ponownie podjęto więc poszukiwania „magicznego środka” w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej monitorowania FHR. Wstępne badania przeprowadzone w Europie wskazały, że rozwiązaniem może być skomplikowane komputerowe wykrywanie uniesienia odcinka ST i zwiększonej amplitudy załamków T w elektrokardiogramie, które są związane z kwasicą u płodu.

Niestety, niedawna właściwie przeprowadzona randomizowana kontrolowana próba kliniczna ponownie rozwiała nasze nadzieje na lepszą metodę śródporodowego monitorowania płodu.

Randomizowana próba kliniczna analizy odcinka ST u płodu

Maternal-Fetal Medicine Units Network przy Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) przeprowadziła wieloośrodkową randomizowaną próbę kliniczną wśród kobiet w pojedynczej ciąży rodzących po 36 tygodniu i z rozwarciem szyjki macicy wynoszącym od 2 do 7 cm.4 Łącznie 11 108 pacjentek przypisano losowo do otwartego lub zamaskowanego monitorowania z analizą odcinka ST u płodu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Randomizowana próba kliniczna analizy odcinka ST u płodu

Maternal-Fetal Medicine Units Network przy Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) przeprowadziła wieloośrodkową randomizowaną próbę [...]

Co teraz?

Zanim wyrzucimy monitory płodowe z sal porodowych, trzeba zauważyć, że chociaż elektroniczne monitorowanie FHR może nie być lepsze niż okresowe osłuchiwanie, [...]

Podsumowanie

Jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości coś mogło zastąpić zdrowy rozsądek i drobiazgowe wykorzystywanie opartych na dowodach z badań naukowych, [...]
Do góry