Nietypowa przyczyna bólu w obrębie miednicy

Kate C. Arnold, MD

Resident in obstetrics and gynecology, University of Oklahoma Health Sciences Center, Oklahoma City

Autorka nie zgłosiła żadnych konfliktów interesów odnoszących się do treści niniejszego artykułu.

Ustalenie rozpoznania w przypadkach ostrego bólu może być trudne.

Opis przypadku

Czterdziestosiedmioletnia nieródka zgłosiła się do szpitalnej izby przyjęć z powodu nudności od 3 dni oraz bólu brzucha w ciągu ostatniej doby. Kobieta przed tym epizodem czuła się dobrze. Nie było objawów przedmiotowych wskazujących na ostry brzuch. Ultrasonografia przezpochwowa wykazała dwa jajniki z prawidłowym przepływem krwi. Nie stwierdzono mięśniaków macicy. Po przybyciu do izby przyjęć pacjentka otrzymała 1 mg hydromorfonu i nie wymagała dalszych dawek przez mniej więcej 4 godziny, ale nadal uskarżała się na nudności.

Wywiad

Pacjentka nie zgłaszała gorączki/dreszczy, zaburzeń czynności jelit lub pęcherza moczowego ani kontaktu z osobami chorymi. Podawała, że jest ogólnie zdrowa. Wywiad dotyczący przebytych chorób i operacji nie wniósł niczego istotnego. Zaprzeczała paleniu papierosów, spożywaniu alkoholu i stosowaniu narkotyków. W wywiadzie rodzinnym nie było nowotworów.

Aktualne badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy było prawidłowe, pacjentka podawała regularne krwawienia miesięczne, ostatnie – tydzień wcześniej. Pomimo wieku przyjmowała doustny środek antykoncepcyjny.

Badanie przedmiotowe

Ciśnienie tętnicze u pacjentki wynosiło 142/84 mmHg, częstość rytmu serca 72/min, częstość oddechów 19/min, a temperatura ciała 36,9°C. Kobieta nie była cierpiąca, brzuch był miękki i niebolesny w badaniu palpacyjnym w górnych kwadrantach. W dolnej części brzucha, w okolicy nadłonowej, wyczuwalna była spoista masa, również niebolesna w badaniu palpacyjnym. Nie stwierdzano objawu Blumberga ani obrony mięśniowej, ale w prawym dolnym kwadrancie brzuch był nieco bolesny w badaniu palpacyjnym, chociaż nie stwierdzano tam wyczuwalnej masy.

W badaniu dwuręcznym macica była niebolesna w linii pośrodkowej ciała, a masa wyczuwalna od przodu sprawiała wrażenie połączonej z macicą. Spoista masa była również wyczuwalna palpacyjnie przez tylną część sklepienia pochwy; pacjentka odczuwała w badaniu palpacyjnym niewielki ból w prawo od macicy. Wyniki wizualnego i palpacyjnego badania szyjki macicy były prawidłowe.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania dodatkowe

Morfologia krwi obwodowej z rozmazem i badanie ogólne moczu były prawidłowe, a test ciążowy z moczu dał wynik ujemny. Lekarz izby [...]

Rozpoznanie różnicowe

Wysunięto podejrzenie łagodnego lub złośliwego nowotworu, być może wywodzącego się z jajnika, chociaż rozpoznanie różnicowe obejmowało również egzofityczny lub uszypułowany mięśniak [...]

Postępowanie

Wynik badania obrazowego przedyskutowano z radiologiem, który początkowo uważał, że zmiana po prawej stronie miednicy wywodzi się prawdopodobnie z przydatków. Biorąc [...]

Rozpoznanie ostateczne

Skręcony mięśniak macicy.

Omówienie

U pacjentek ze skrętem jajnika typowo występują nudności, wymioty oraz ból w dolnej części brzucha. Przydatki są na ogół bardzo bolesne [...]
Do góry