Wytyczne acog

Nudności i wymioty związane z ciążą

Haywood L. Brown, MD

F. Bayard Carter Professor and Chair, Obstetrics and Gynecology, Duke University, Durham, Nort Carolina. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Contemporary OB/GYN

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, ACOG Practice Bulletin No. 153: Nausea and vomiting of pregnancy, wrzesień 2015

Nudności i wymioty związane z ciążą są częstym stanem, który wpływa na zdrowie ciężarnej i noszonego przez nią płodu. Pogarszają one jakość życia kobiety, a także przyczyniają się istotnie do zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej i absencji w pracy.1,2 Ponieważ „poranne nudności” są częste we wczesnej ciąży, występowanie nudności i wymiotów związanych z ciążą może być bagatelizowane przez położników, inny personel medyczny oraz same ciężarne, co prowadzi do niedostatecznego leczenia.1 Co więcej, niektóre kobiety nie dążą do leczenia tego stanu ze względu na obawy o bezpieczeństwo stosowania leków podczas ciąży.3 Kiedy nudności i wymioty związane z ciążą się nasilają, opanowanie objawów może stać się trudniejsze. Leczenie we wczesnym stadium może zapobiegać poważniejszym powikłaniom, a także hospitalizacjom.4 Mało nasilone nudności i wymioty związane z ciążą mogą ustąpić po zastosowaniu leczenia obejmującego zmiany stylu życia i modyfikacje żywieniowe, a w przypadkach o większym nasileniu dostępne są bezpieczne i skuteczne leki. Kluczową rolę w decyzjach dotyczących tego, czy, kiedy i jak leczyć nudności i wymioty związane z ciążą, ma postrzeganie przez kobietę nasilenia występujących u niej objawów. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najlepszych dostępnych danych dotyczących rozpoznawania i leczenia nudności i wymiotów związanych z ciążą.

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists

 

Komentarz

Nudności i wymioty są oczekiwanymi objawami u większości kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W rzeczywistości tylko 25% ciąż przebiega bez nudności, którym mogą towarzyszyć wymioty. Wśród kobiet z tymi objawami częstość ich nawrotów podczas późniejszych ciąż wynosi od 15,2 do 81%.1 Etiologia jest nieznana, ale zaproponowano różne teorie, w tym skłonności psychiczne, adaptację ewolucyjną w celu ochrony kobiety i płodu przed potencjalnie niebezpieczną żywnością, a także stymulację hormonalną dużymi stężeniami ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i estradiolu we wczesnej ciąży. Stany związane ze zwiększoną masą łożyska, takie jak zaśniad groniasty i ciąża wielopłodowa, wiążą się z większym ryzykiem nudności i wymiotów.

Nasilenie objawów jest indywidualnie zmienne i typowo osiąga największe natężenie przed upływem 9 tygodnia ciąży. Po zastosowaniu wczesnego leczenia i poradnictwa żywieniowego nasilenie objawów zmniejsza się w miarę postępu ciąży i u większości ko...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ na matkę i płód

Mimo że zgony z powodu niepowściągliwych wymiotów są rzadkie, chorobowość może być istotna, jeżeli stan ten nie jest odpowiednio leczony, nie [...]

Zalecenia dotyczące postępowania

Leczenie nudności i wymiotów zależy od postrzegania ciężkości tego problemu. Podstawowe zalecenia obejmują unikanie bodźców wywołujących nudności i wymioty, takich jak [...]

Inne leczenie zachowawcze

Długotrwałe, utrzymujące się nudności i wymioty mogą prowadzić do odwodnienia, ketozy i zaburzeń elektrolitowych. W związku z tym u kobiet, które [...]

Podsumowanie

Nudności i wymioty związane z ciążą są częste, wpływają na jakość życia, a także generują koszty. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych są poważną [...]
Do góry