Zwalczanie zakażeń wirusem Zika przez prewencję

Lisette Hilton
Christine Blank

Zalecenia dermatologów dotyczące stosowania środków odstraszających komary.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Environmental Protection Agency nie zaleca żadnych dodatkowych środków ostrożności dotyczących stosowania repelentów przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
  • W walce z ukłuciami komarów przydatne są również ubrania i siatki chroniące przed kontaktem z tymi owadami.


Czasopismo „Contemporary OB/GYN” zapytało ekspertów w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz dermatologii o zalecenia dotyczące stosowania środków odstraszających owady (repelentów) w celu zapobiegania ukłuciom komarów, które mogłyby przenosić wirusa Zika.

W porze letniej oraz w związku z rosnącymi obawami o rozprzestrzenienie się wirusa Zika na terenie Stanów Zjednoczonych lekarze mogą być coraz częściej pytani przez pacjentki, w jaki sposób skutecznie odstraszać komary, których ukłucia mogą wywołać chorobę.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wzywają wszystkich do podejmowania odpowiednich kroków w celu zapobiegania ukłuciom komarów dzięki stosowaniu takich środków, jak właściwa odzież ochronna oraz repelenty przeciwko owadom zarejestrowane przez Environmental Protection Agency (EPA) (tab. 1). Według CDC repelenty powinny zawierać jeden z następujących aktywnych składników: N,N-dietylometatoluamid (DEET), pikarydynę (1-metylopropyloester kwasu 2-[2-hydroksyetylo]-1-piperydynokarboksylowego), ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo)-aminopropionowego (IR3535) lub olejek z eukaliptusa cytrynowego (para-mentano-3,8-diol). CDC stwierdziło, że EPA nie zaleca żadnych dodatkowych środków ostrożności dotyczących stosowania repelentów przez kobiety w ciąży i karmiące piersią (tab. 2).

Czasopismo „Contemporary OB/GYN” zapytało ekspertów w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz dermatologii o zalecenia dotyczące stosowania repelentów przeciwko owadom.

Jak powiedział dermatolog z Tucson (Arizona), dr Ronald G. Wheeland, od czasu opracowania DEET w 1957 roku wykazano, że jest to najlepszy środek odstraszający owady, jaki kiedykolwiek został wynaleziony przez człowieka.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy na horyzoncie jest już szczepionka przeciwko wirusowi Zika?

Department of Health and Human Services’ Office, działając przez biuro Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR), planuje ułatwić niezwłoczne wprowadzenie [...]
Do góry