Niepowodzenia w zlecaniu badań genetycznych w kierunku raka piersi

Victor R. Cotton, MD, JD1 Douglas H. Kirkpatrick, MD2

1President of Law and Medicine, Hershey, Pensylwania

2Past President, American College of Obstetricians and Gynecologists, practices in Denver, Kolorado

Czy będzie następna fala pozwów o odszkodowania za błędy medyczne?

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Zamiast prób wykrywania raka piersi bardziej efektywnymi działaniami są identyfikacja pacjentek, u których prawdopodobny jest rozwój raka piersi, i interwencja we wcześniejszym stadium.
  • Istotne rozbieżności wyników badań w kierunku raka piersi oznaczają, że to na klinicystę spada obowiązek upewnienia się, czy laboratorium, z którego usług korzysta, dostarcza dokładne wyniki.

Opis przypadku 1

Czterdziestoczteroletnia kobieta pozostawała pod opieką ginekologa-położnika. Obecnie nie uskarżała się na żadne problemy zdrowotne. Miała troje dzieci w wieku 13, 11 i 9 lat. Jej babka ze strony matki zmarła z powodu raka piersi w wieku 64 lat, a matka była leczona z powodu raka jajnika.

Ze względu na wywiad rodzinny u pacjentki od czterech lat wykonywano corocznie mammografię. Mammogramy wykazywały zwiększoną gęstość tkanki piersi, ale interpretowano je jako niewskazujące na chorobę. Po około 9 miesiącach od ostatniej mammografii pacjentka odkryła guzek w lewej piersi. Rozpoznano u niej raka piersi i poddano ją leczeniu operacyjnemu, radioterapii i chemioterapii, ale kobieta zmarła z powodu tej choroby po 3 latach od rozpoznania.

Małżonek pacjentki złożył pozew przeciwko ginekologowi-położnikowi opiekującemu się kobietą oraz radiologowi interpretującemu mammogramy, oskarżając ich o zaniedbanie prowadzące do opóźnienia rozpoznania. Podczas procesu ekspert powołany na świadka przez powoda wskazał na nieprawidłowość w ostatnim mammogramie w miejscu, w którym rozwinął się nowotwór, i zeznał, że mammogram został błędnie zinterpretowany. Wskazał również, że lekarz powinien był zlecić badania genetyczne w celu określenia, czy u pacjentki nie występuje mutacja genu BRCA.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

zagadnienia kluczowe

Zamiast prób wykrywania raka piersi bardziej efektywnymi działaniami są identyfikacja pacjentek, u których prawdopodobny jest rozwój raka piersi, i interwencja we [...]

Opis przypadku 2

W stanie Ohio 48-letnia kobieta poddała się badaniom genetycznym w lokalnym laboratorium. W wynikach badań stwierdzono mutację genu BRCA. Sądząc, że [...]

Wnioski

Błędy polegające na nierozpoznaniu mutacji, które usposabiają pacjentów do rozwoju nowotworów, zaowocują następną falą pozwów o odszkodowania za błędy medyczne. W [...]

Do góry