Depresja okołoporodowa – na co zwrócić uwagę?

mgr psych. Dagny Gorostiza
prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-967 Warszawa; e-mail: swiecick@ipin.edu.pl

Depresja okołoporodowa to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, którego doświadcza aż jedna na siedem kobiet. Tylko niewielka część z nich otrzyma niezbędną pomoc. Dlatego tak ważne jest wyczulenie pracowników opieki zdrowotnej na skalę problemu i objawy mogące mieć negatywny wpływ zarówno na życie matki, jak i jej dziecka oraz najbliższej rodziny.

Wprowadzenie

W 2009 roku w USA 33-letnia Otta Sanchez zabiła swojego synka, dźgając go nożem do steków. Miała rozpoznaną depresję poporodową, ale – jak stwierdził jej mąż – nie chciała brać leków.

W tym samym roku, również w USA, 17-miesięczny Garrison Burchet został zamordowany przez swoją matkę Lori, cierpiącą na psychozę poporodową, która według opinii wielu psychiatrów pojawia się najczęściej u kobiet, u których zdiagnozowano wcześniej depresję. Kobieta odsiaduje 25-letni wyrok więzienia. Ojciec zamordowanego chłopca, Greg, pracuje jako wolontariusz, by ostrzegać przed tragedią, która może spotkać każdą rodzinę, w której pojawi się dziecko.

Dziś temat depresji poporodowej znany jest już szerzej, a przypadki podobne do wyżej opisanych skłoniły lekarzy i psychologów do poważnego zajęcia się tym problemem. Uznaje się wręcz za konieczne zaznajomienie pracowników opieki zdrowotnej z symptomami zwiastującymi depresję poporodową oraz badanie kobiet w ciąży lub wkrótce po porodzie, aby zapobiec podobnym tragediom.

Ponieważ depresja może wystąpić jeszcze podczas trwania ciąży, obecnie za właściwsze uznaje się określenie „depresja okołoporodowa” (użyte w tytule tego artykułu), choć bez wątpienia termin „depresja poporodowa” jest silnie utrwalony w tradycji językowej.

Jak podkreślają autorzy badań dotyczących depresji okołoporodowej i poradników w tym zakresie, aż jedna kobieta na siedem doświadcza ciężkiej depresji i/lub innego zaburzenia zdrowia psychicznego w czasie ciąży i/lub po porodzie.1 Niestety, tylko niewielka część z nich będzie szukać pomocy. Stąd tak istotne jest zarówno podejmowanie wszechstronnych działań mających uczulić pracowników opieki zdrowotnej na skalę problemu i symptomy zwiastujące chorobę, jak i docieranie z tą wiedzą do samych ciężarnych i ich rodzin.

Choroba psychiczna, zdiagnozowana lub nie, dotyka wszystkich aspektów życia kobiety oraz jej dziecka, partnera i najbliższej rodziny. Bez właściwego rozpoznania może przyczynić się do pogorszenia opieki prenatalnej, zwiększonego ryzyka powikłań położniczych, zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, nieprawidłowej interakcji między matką i niemowlęciem, co z kolei może mieć negatywny wpływ na psychologiczny, społeczny i edukacyjny rozwój dziecka. Do najbardziej tragicznych konsekwencji zaliczane są samobójstwo matki i dzieciobójstwo.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Edukacja i profilaktyka

Depresja okołoporodowa to termin używany do opisania epizodu dużej depresji pojawiającego się w czasie ciąży i/lub po porodzie bądź adopcji dziecka [...]

Objawy depresji okołoporodowej

Objawy depresji w okresie okołoporodowym są podobne do objawów występujących w innych okresach życia. American Psychiatric Association (APA)4 w podręczniku diagnostycznym [...]

Czynniki ryzyka

Chociaż nie ma jednoznacznie opisanych przyczyn depresji poporodowej, wiadomo, że istnieją pewne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tej choroby. Najsilniejszym czynnikiem ryzyka [...]

Prewencja, czyli jak zapobiec depresji okołoporodowej

Przegląd 28 badań z bazy Cochrane w 2013 roku11 (n = 17 000 kobiet) obejmujący szereg interwencji psychospołecznych i psychologicznych mających na [...]

Badania przesiewowe i diagnostyka

Wczesne wykrycie i leczenie depresji okołoporodowej mogą pomóc w wyeliminowaniu choroby lub zmniejszeniu jej negatywnych skutków dla życia kobiety, dziecka i [...]

Diagnostyka

Diagnozowanie depresji w okresie okołoporodowym może być trudne. Typowe dla tego okresu zmiany emocjonalne i reakcje (niekiedy przecież bardzo silne!) mogą [...]

Leczenie

Rekonwalescencja może trwać od 8 tygodni do 24 miesięcy lub dłużej.19 Zalecane leczenie dla konkretnej kobiety, u której zdiagnozowano depresję okołoporodową, [...]

Ćwiczenie uważności i relaksacja

Uważność (mindfulness), oparta na tradycji buddyjskiej, uczy skupienia na obecnych myślach i emocjach bez oceniania ich. Jest uważana za skuteczną niefarmakologiczną [...]

Psychoterapia

Badania potwierdzają skuteczność psychoterapii w leczeniu depresji okołoporodowej. Dostępne terapie mogą koncentrować się na jednym lub obojgu rodzicach bądź na relacji [...]

Farmakoterapia

Leki psychotropowe, w połączeniu z psychoedukacją i psychoterapią, są często konieczne w leczeniu kobiet z umiarkowaną lub ciężką depresją okołoporodową i/lub [...]

Podsumowanie

Depresja okołoporodowa to zaburzenie często występujące i potencjalnie groźne w skutkach. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że choroba nierzadko nie zostaje rozpoznana, [...]

Do góry