Wytyczne acog

Długo działające odwracalne metody antykoncepcji: implanty i wkładki wewnątrzmaciczne

Paula Adams Hillard, MD

Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Chief, Division of Gynecologic Specialties, Stanford University School of Medicine, Stanford, Kalifornia Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Gynecology, ACOG Practice Bulletin No. 186: Long-acting reversible contraception: implants and intrauterine devices

Wkładki wewnątrzmaciczne i implanty antykoncepcyjne, określane mianem długo działających odwracalnych metod antykoncepcji (LARC – long-acting reversible contraceptives), to najskuteczniejsze odwracalne metody antykoncepcji. Główną zaletą LARC w porównaniu z innymi odwracalnymi metodami jest to, że uzyskanie ich długoterminowej skuteczności nie wymaga stałych działań ze strony pacjentki. Co więcej, po usunięciu wkładki czy implantu następuje szybki powrót płodności. 1,2 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat właściwego doboru pacjentek oraz zaleceń opartych na dowodach z badań naukowych dotyczących rozpoczynania i kontynuacji stosowania LARC. Rozwiązywanie problemów klinicznych związanych ze stosowaniem LARC wykracza poza zakres tematyki tego dokumentu i zostało omówione w „Committee opinion No. 672: Clinical challenges of long-acting reversible contraceptive methods”. 3

Wykorzystane za zgodą © American College of Obstetricians and Gynecologists.

Komentarz

Na temat długo działających odwracalnych metod antykoncepcji, czyli wkładek wewnątrzmacicznych (IUD – intrauterine devices) i implantów antykoncepcyjnych, napisano już wiele. To antykoncepcja najwyższej klasy, ponieważ są to najskuteczniejsze dost...

W biuletynie nr 186 podkreślono, że kobiety w Stanach Zjednoczonych coraz częściej stosują LARC – w latach 2013-2014, dla których dostępne są najświeższe ogólnokrajowe dane, z tej metody korzystało 13,8% kobiet.1,2 W USA częstość nieplanowanych ciąż w ogóle, a zwłaszcza nieplanowanych ciąż wśród nastolatków, istotnie się zmniejszyła, co można częściowo przypisywać częstszemu stosowaniu LARC.3

Do góry