Przypadek kliniczny

Rola diagnostyki prenatalnej w leczeniu olbrzymiego wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-guzicznej

lek. Boyana Mikulska1
dr n. med. Renata Jaczyńska1
lek. Dariusz Mydlak2
prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Sawicka2
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska3
dr n. med. Tomasz Maciejewski1

1Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

2Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

3Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Adres do korespondencji: lek. Boyana Mikulska, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; e-mail: boyana.mikulska@imid.med.pl

Opis przypadku

Do Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie została przyjęta 37-letnia pierwiastka w 32 tygodniu ciąży. Powodem hospitalizacji była weryfikacja rutynowego badania ultrasonograficznego (USG), na podstawie którego wysunięto podejrzenie nieprawidłowej masy zlokalizowanej w okolicy krzyżowo-guzicznej płodu. Według danych z wywiadu lekarskiego wyniki USG wykonanych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży były prawidłowe. Guz płodu o wymiarach 80 × 76 × 68 mm został po raz pierwszy uwidoczniony ultrasonograficznie w 32 tygodniu ciąży (ryc. 1). W badaniach color doppler i power doppler wykazano unaczynienie zmiany średniego stopnia (ryc. 2). W trakcie hospitalizacji przeprowadzono badanie echokardiograficzne płodu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości oraz potwierdzono wydolność krążenia u płodu. W celu potwierdzenia rozpoznania guza okolicy krzyżowo-guzicznej wykonano rezonans magnetyczny (MR; ryc. 3 i 4). Nie uwidoczniono innych nieprawidłowości anatomicznych płodu. Interdyscyplinarny zespół IMiD zdecydował o zakwalifikowanu pacjentki do cotygodniowych badań echokardiograficznych oraz dopplerowskich badań przepływów naczyniowych płodu w celu monitorowania wydolności jego układu krążenia. Ciężarnej zapewniono stałą opiekę psychologiczną. W 36 tygodniu ciąży wykonano kolejne USG, w którym stwierdzono stopniowe powiększenie guza (wymiary: 110 × 103 × 94 mm), ale w seryjnych badaniach echokardiograficznych i dopplerowskich nie odnotowano odchyleń od normy. W 39 tygodniu ciąży przeprowadzono elektywne cięcie cesarskie ze względu na duże rozmiary guza i ryzyko jego uszkodzenia podczas próby porodu siłami natury. Noworodek płci żeńskiej o masie 3400 g został oceniony na 10 punktów w skali Apgar i przekazany do Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

W USG jamy brzusznej nie stwierdzono innych nieprawidłowości. Operacja wycięcia zmiany zlokalizowanej w okolicy krzyżowo-guzicznej odbyła się w pierwszej dobie życia noworodka (ryc. 5 i 6). Guz wycięto wraz z kością guziczną, a następnie wykonano ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Guzy płodu stanowią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny we współczesnym położnictwie. Należą do rzadkich wrodzonych wad rozwojowych. Występują z częstością 1,7-13,5 [...]

Podsumowanie

Badanie USG uzupełnione obrazowaniem płodu w MR stanowi podstawę w diagnostyce prenatalnej guzów płodu. Wczesne rozpoznanie potworniaka okolicy krzyżowo-guzicznej płodu i [...]