Przypadki laparoskopowe

Torbiel załamka pęcherzowo-macicznego

dr n. med. Jacek Doniec
lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

Opis przypadku

Czterdziestopięcioletnia kobieta została przyjęta do szpitala na planowy zabieg laparoskopii z rozpoznaniem torbieli prawych przydatków. Pacjentka rodziła dwa razy, obie ciąże zakończyły się cięciami cesarskimi. Poza tym nigdy wcześniej nie była operowana. W badaniu ginekologicznym stwierdzono tyłozgiętą macicę prawidłowej wielkości, jajniki bez zmian i wyczuwalną torbiel o średnicy około 5 cm, zlokalizowaną przed macicą. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym w rzucie prawych przydatków, obok prawidłowego jajnika, uwidoczniono gładkościenną torbiel o wymiarach 5 × 4 cm, z hiperechogenną zawartością jak w torbieli endometrialnej. Pacjentka z podejrzeniem torbieli wychodzącej z prawych przydatków (prawdopodobnie z jajowodu prawego) została zakwalifikowana do laparoskopii i wycięcia prawego jajowodu, ewentualnie prawych przydatków.

Zabieg

Po wytworzeniu odmy otrzewnowej wprowadzono przez pępek trokar optyczny oraz umieszczono dodatkowe trokary w podbrzuszu. Uwidoczniono trzon macicy w tyłozgięciu i załamek pęcherzowo-maciczny uwypuklony przez sprężystą torbiel o średnicy około 5 cm...

Wynik histopatologiczny: torbiel zapalna

Obraz kliniczny oraz wynik badania histopatologicznego mogą sugerować, że pierwotną przyczyną powstania torbieli było rozejście się blizny po cięciu cesarskim z następczą penetracją treści kanału szyjki do przestrzeni pozaotrzewnowej z wtórnym tworzeniem się torbieli. Uwagę zwraca jedynie bezobjawowy przebieg tego – trwającego kilka lat – procesu.

Omówienie

Podczas wykonywania zabiegów laparoskopowych niezwykle istotna jest znajomość anatomii, a szczególnie położenia i usytuowania względem siebie kluczowych narządów. Wraz z rozwojem systemów optycznych, pozwalających na lepszą wizualizację, rozwinęła...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Opisany przypadek z pewnością nie jest typowy w codziennej pracy lekarzy wykonujących zabiegi ginekologiczne. Ze względu na umiejscowienie zmiany i jej [...]

Do góry