Banki komórek rozrodczych – jak bardzo są bezpieczne?

Steven J. Ory1
Kathleen Miller2

1Professor of Obstetrics and Gynecology, Florida International University w Miami; partner w IVF Florida w Margate Członek rady redakcyjnej czasopisma „Contemporary OB/GYN”

2Dyrektor ds. naukowo-badawczych w IVF Florida w Margate

Autorzy nie zgłaszają żadnych potencjalnych konfliktów interesów odnoszących się do treści niniejszego artykułu.

Contemporary OB/GYN 2018;63(7):6-9,33

  • Prezentacja procesu krioprezerwacji nasienia, oocytów i zarodków
  • Omówienie sposobów przechowywania i kontroli materiału rozrodczego
  • Awarie kriogenicznego zbiornika magazynowego: na czym polegają? Jak często do nich dochodzi?
  • Prawny aspekt magazynowania materiału rozrodczego

Niedawne awarie zbiorników do przechowywania materiału poddanego krioprezerwacji zwróciły uwagę środowiska na procedury stosowane przez ośrodki zajmujące się zapłodnieniem in vitro w celu zabezpieczenia materiału rozrodczego. Przedstawione informacje mogą ułatwić ginekologom-położnikom i ich pacjentkom poznanie technologii, procedur kontrolnych oraz sposobów utrzymywania systemów do krioprezerwacji.

Krioprezerwacja gamet (nasienia i oocytów) oraz zarodków jest od wielu lat niezbędnym elementem technik wspomaganego rozrodu (ART – assisted reproductive technology). Krioprezerwacja nasienia, po raz pierwszy zastosowana z powodzeniem w latach pięćdziesiątych XX wieku, zwiększyła możliwości bezpiecznej inseminacji wewnątrzmacicznej, efektywnie eliminując transmisję chorób przenoszonych drogą płciową dzięki obecnie stosowanym praktykom kwarantanny i ponownych badań materiału rozrodczego przed użyciem. Jest ona również wykorzystywana do zachowania płodności u mężczyzn mających się poddać leczeniu chirurgicznemu, chemioterapii lub radioterapii z powodu nowotworu złośliwego, które prawdopodobnie wywołają u nich bezpłodność, a także przed wazektomią. Krioprezerwacja zarodków, przeprowadzona po raz pierwszy z powodzeniem w latach osiemdziesiątych XX wieku, umożliwiła przechowywanie i późniejsze wykorzystanie nadliczbowych zarodków wytworzonych podczas zapłodnienia in vitro. Metodę tę stosuje się u pacjentek, u których wykonuje się wiele badań genetycznych zarodka i potrzeba czasu na uzyskanie ich wyników przed przeniesieniem zarodka do macicy, u kobiet dążących z różnych przyczyn do zachowania płodności, a także u innych pacjentek z czasowymi lub trwałymi przeciwwskazaniami do przeniesienia świeżego zarodka lub ciąży.

Zaobserwowano, że przeniesienie uprzednio zamrożonego zarodka często wiąże się z większą częstością powodzenia zabiegów niż w przypadku przeniesienia świeżego zarodka i pozwala uzyskać większe bezpieczeństwo ciąży dla matki i dziecka. Do tych zale...

Skuteczność tych metod sprawiła, że na całym świecie szybko powstało bardzo wiele miejsc, w których przechowuje się tkanki poddane krioprezerwacji. Wiele par i osób, które decydują się na krioprezerwację gamet i zarodków, nie przewiduje określoneg...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

W jaki sposób dokonuje się krioprezerwacji materiału rozrodczego?

W przypadku nasienia dokonuje się wstępnej oceny próbki w zakresie liczby i ruchomości plemników. Po tej analizie nasienie miesza się ze [...]

W jaki sposób przechowuje się materiał rozrodczy poddany krioprezerwacji?

Kriogeniczne zbiorniki magazynowe wypełnione ciekłym azotem uważa się za wiarygodnie bezpieczne i są one standardem w większości ośrodków leczenia niepłodności na [...]

W jaki sposób utrzymuje się i monitoruje kriogeniczne zbiorniki magazynowe?

Kriogeniczne zbiorniki magazynowe są zwykle przechowywane w pomieszczeniu objętym systemem kontroli dostępu. Są podłączone do systemu alarmowego, który zdalnie zawiadamia personel [...]

Na czym polega awaria kriogenicznego zbiornika magazynowego?

Do katastrofalnej awarii dochodzi w przypadku nagłej utraty próżni w zbiorniku. Grozi to wówczas zniszczeniem materiału poddanego krioprezerwacji, chyba że dostępny [...]

Jak często dochodzi do awarii kriogenicznego zbiornika magazynowego?

Nie ma krajowych ani międzynarodowych agencji, które śledziłyby występowanie awarii kriogenicznych zbiorników magazynowych, a większość dostępnych informacji ma charakter anegdotyczny. Ogólna [...]

Jakimi regulacjami prawnymi objęte jest magazynowanie materiału rozrodczego?

Ośrodki leczenia niepłodności są nadzorowane przez wiele instytucji federalnych, stanowych i lokalnych, ale magazynowanie materiału rozrodczego w tych ośrodkach nie podlega [...]

Do góry